แนสเตอร์เตียม

Indian Cress/Nasturtium ชื่อวิทยาศาสตร์: Tropaeolum majus L. วงศ์: Tropaeolaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น ความสูง: 0.20 – 1 เมตร มีทั้งชนิดพุ่มและชนิดเลื้อย ใบ: รูปหลายเหลี่ยมค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร เส้นใบแผ่เป็นรัศมีออกจากกลางใบ ก้นใบปิด ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบสีเขียวหรือด่างขาว ดอก: ออกตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4-7 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกรูปช้อน 5 กลีบ โคนกลีบคอดเล็กและมีรยางค์เส้นเล็กๆ กลีบดอกมีสีขาว ครีม ชมพู เหลือง ส้ม และแดง มีกลิ่นหอม ก้านดอกยาว 10-15 เซนติเมตร ผล: ฝักรูปกลม มี 3 พู ดิน : ดินร่วนปนทรายที่ไม่สมบูรณ์มากนักจะทำให้ดอกดก แสงแดด : […]

เทียนบ้าน

เทียนสวน/Garden Balsam/Rose Balsam/Touch-me-not ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatiens balsamina L.        วงศ์ : Balsaminaceae ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น ความสูง : 30 – 75 เซนติเมตร ลำต้น : กลม ตั้งตรง อวบน้ำคล้ายลำเทียน มีสีแดงอมชมพู ใบ : รูปใบหอกแกมรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้น ดอก : เดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่มที่ลำต้นและปลายยอด เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 6 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนคล้ายกลีบกุหลาบ กลีบดอกมีสีขาว ชมพู ส้ม และม่วงแดง โคนกลีบหลังดอกมีเดือยเรียวยาวยื่นออกมา ภายในมีต่อมน้ำหวานเพื่อใช้ล่อแมลง ผล : ฝักรูปรี สีเขียว ดิน : ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด : […]

เทียนนิวกินี/New Guinea Impatiens

ชื่อวิทยาศาสตร์: Impatiens hawkeri W.Bull. ‘New Guinea Hybrids’ วงศ์: Balsaminaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร ลำต้น : มีสีม่วงแดงและแตกกิ่งก้านสาขาได้ดี ใบ: รูปไข่แกมรูปใบหอกหรือรูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยักซี่ฟัน โคนใบสอบ เส้นใบเป็นร่องลึก แผ่นใบสีเขียวเข้ม ม่วง บรอนซ์ และหลายสีในใบเดียวกัน ดอก: เดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่มตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 4 เซนติเมตร ดอกชั้นเดียว กลีบดอกรูปหัวใจ 5 กลีบ มีสีขาว ชมพู แดง ส้ม และม่วง โคนกลีบหลังดอกมีเดือยยาว 5 – 7 เซนติเมตร ภายในมีน้ำหวานล่อแมลง ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดด: […]

ต้อยติ่งฝรั่ง

ต้อยติ่งเทศ/ฟ้าประทานพร/Britton’s Wild Petunia/Mexican Bluebell/Mexican Petunia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ruellia simplex C. Wright วงศ์ : Acanthaceae ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง: 45 – 60 เซนติเมตร ลำต้น : มีข้อปล้องโป่งพอง โคนปล้องมีขนสีขาว ใบ : รูปแถบแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เส้นใบเป็นร่องลึก แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ดอก : ออกเป็นช่อ ดอกรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร กลีบดอกสีชมพู ม่วง และขาว กลางดอกสีเข้ม ผล : ฝักรูปกระบอก ยาว 2 – […]

ดอกไม้ไหว

ตาเสือ/Coreopsis/Plains Coreopsis/Plains Tickseed  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coreopsis tinctoria Nutt. วงศ์ : Asteraceae ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น ความสูง :  0.30 – 1.20 เมตร มีทั้งต้นเตี้ยและต้นสูง ใบ : รูปแถบแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าลึกแบบขนนก 1 – 2 ชั้น ดอก : ชั้นเดียวและกึ่งซ้อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 20 – 45 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปไข่กลับปลายหยัก 3 หยัก กลีบดอกสีเหลืองทอง โคนกลีบสีน้ำตาลเข้มตัดกัน กลีบดอกวงในสีน้ำตาลรูปหลอด เมล็ด : มี 2 ปีก เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งและหนา […]

ไซคลาเมน/Cyclamen

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyclamen persicum Mill. วงศ์ : Primulaceae ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง :  15 – 20 เซนติเมตร ลำต้น : มีหัวใต้ดินขนาดใหญ่รูปกลมแบน ใบ : รูปไข่กว้าง ปลายใบมน โคนใบเว้า ขอบใบหยักถี่ แผ่นใบหนา พื้นใบสีเขียวเข้ม มีลายสีเขียวอ่อนและสีเงิน ก้านใบและก้านดอกสีม่วงแดง ดอก : ดอกเดี่ยว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 6 เซนติเมตร ก้านดอกชูตั้งขึ้น กลีบดอกลู่ไปด้านหลัง บิดเรียงเวียนเป็นรูปถ้วย กลีบดอกมีสีขาว ชมพู แดง และ ม่วง บางพันธุ์มีกลิ่นหอม ผล : เมื่อแก่แห้งแตก ดิน : ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด : […]

ซิเนอราเรีย/Cineraria

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cineraria x hybrida Willd. วงศ์ : Asteraceae ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นหรือหลายปี ความสูง :  15 – 45 เซนติเมตร ใบ : เรียงเวียนอัดตัวกันเป็นพุ่มแน่น ใบรูปไข่กว้างหรือค่อนข้างกลม โคนใบเว้า ขอบใบหยักซี่ฟันไม่สม่ำเสมอ เส้นใบเป็นร่องลึก ผิวใบมีขนประปราย ใบสีเขียวสด ใต้ใบสีเทา ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยว มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปขอบขนาน สีขาว ชมพู แดง ม่วง และฟ้า บางพันธุ์โคนกลีบมีสีขาว กลีบดอกวงในรูปหลอด สีน้ำตาลเข้มเกือบดำหรือสีเหลือง ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี แสงแดด : เต็มวันถึงรำไร สภาพแวดล้อม : […]

โคมญี่ปุ่น

Fuchsia/Lady’s Eardrops/ตุ้มหูนางฟ้า/ฟุกเซีย  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fuchsia hybrids วงศ์ : Onagraceae ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง : 0.30 – 2 เมตร ลำต้น : มีทั้งชนิดที่มีลำต้นเป็นพุ่มและทอดเลื้อย บางพันธุ์ลำต้นมีสีแดงเลือดหมู ใบ : รูปไข่หรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอก : เดี่ยวหรือออกเป็นช่อตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 6 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกรูปถ้วยคว่ำ กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปไข่ มี 4 กลีบ ปลายโค้งขึ้น กลีบดอก 4 กลีบหรือมากกว่าซ้อนเกยกันอยู่กลางดอก กลีบดอกมีสีขาว ชมพู แดง ม่วง และสองสีในดอกเดียวกัน ดิน : ดินร่วนชุ่มชื้น แสงแดด […]

คาลซีโอลาเรีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calceolaria Herbeohybrida Group วงศ์ : Scrophulariaceae ชื่อสามัญ: Pocketbook Flower, Slipper Flower ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี ความสูง: 15 – 30 เซนติเมตร เป็นพันธุ์ลูกผสม มีทรงพุ่มกะทัดรัด ใบ: รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบหยักซี่ฟันตื้น ผิวใบมีขน ก้านใบสั้น ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่นกลางพุ่ม ดอกรูปกระเป๋า ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร กลีบดอกล่างเป็นกระเปาะ พองลมขนาดใหญ่ กลีบบนเป็นกระเปาะขนาดเล็กคลุมส่วนของเกสร ดอกมีสีเหลือง ส้ม และแดง บางพันธุ์มีจุดประสีน้ำตาลแดง ดิน: ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้น ระบายน้ำได้ดี แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร สภาพแวดล้อม: อากาศเย็น น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง […]

กล็อกซิเนีย/Gloxinia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern วงศ์ : Gesneriaceae ชื่อสามัญ: Florist’s Gloxinia ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง : 15 – 30 เซนติเมตร ลำต้น : มีหัวใต้ดิน ใบ : รูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบมน โคนใบกลม ขอบใบหยักมน แผ่นใบหนาอวบน้ำ สีเขียวเข้ม ผิวใบและกลีบดอกมีขนสั้นนุ่มเหมือนกำมะหยี่ ดอก: เดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่มที่ซอกใบ กลุ่มละ 2 – 3 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 7 – 12 เซนติเมตร ดอกรูประฆังชูตั้งขึ้น มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน มีดอกละ 5 – 12 กลีบ ขอบกลีบเรียบหรือบิดเป็นคลื่น กลีบดอกสีขาว ชมพู […]

ไม้ดอก หอมกลางวัน หอมกลางคืน

ในยามราตรี ความงามของไม้ดอกบางชนิดอาจไม่เพียงมองเห็นได้ด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยกลิ่นหอมรัญจวนใจ

10 ไอเดียสวนสดใสในสไตล์ Shabby Chic Garden

Shabby Chic Garden คือ รูปแบบของการจัดสวนที่คล้ายกับสไตล์คันทรี่คือชนบทอบอุ่น แต่เน้นสีสัน…

หอมกลิ่นไทย

ตลาดนัดดอกไม้และพรรณไม้นานาชนิดที่จำหน่ายให้คุณได้เลือกสรรในราคาย่อมเยา เพื่อสร้างสวนสวยด้วยฝีมือคุณ…