SCG Experience โฉมใหม่เพื่อประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

สร้างประสบการณ์ใหม่ ตอบรับเทรนด์การอยู่อาศัยที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายขึ้น กับ ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร SCG Experience