ONG-ORN สะท้อนตัวตนผ่านเนื้อไม้

ONG-ORN แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสไตล์คลาสสิกที่ คุณองค์อร ตันวัชรพันธ์ ดีไซเนอร์เป็นผู้บุกเบิกการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ออกแบบจากความเข้าใจลึกซึ้ง

ONG-ORN เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ออกแบบและผลิตผลงานคุณภาพสูง ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย

จากผลงานที่ผ่านมาสามารถเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า ONG-ORN เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ออกแบบและผลิตผลงานคุณภาพสูง ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้ประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

Welcome to My Abode

อะโบด (Abode) ธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน จากไม้สักเก่า (Reclaimed Teak) และไม้มะฮอกกานี

keyboard_arrow_up