บ้านชั้นเดียว ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตร

แบบบ้านชั้นเดียว ที่มีแนวคิดใหม่ของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนขึ้น

DESIGNABLE LOVE

ท็อป-พิพัฒน์ และ นุ่น-ศิรพันธ์ คู่รักคู่สร้างสรรค์กับ ECO SHOP common ร้านค้าเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม