SACICT CRAFT TREND 2019 OPEN HOUSE งานดีที่คนรักงานคราฟต์ไม่ควรพลาด!

ได้เวลาปักหมุดเข้าร่วมงานใหญ่ประจำปีสำหรับคนรักงานคราฟต์ที่เราบ้านและสวนได้เกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเป็นประจำทุกปี กับโครงการดีๆที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

สัมมนาประจำปีที่ทุกคนรอคอย Craft Innovation Guru Panel

กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาดีๆ ที่หลายคนรอคอย Craft Innovation Guru Panel การรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม