ทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในปี 2018 จากเวทีเสวนา “ส่องอสังหาฯ 2018”

งานเสวนาในหัวข้อ ‘ส่องอสังหาฯ 2018’ โดยวิทยากรที่รู้ลึกรู้จริงมาคาดคะเนความเป็นไปได้ของวงการอสังหาฯ ในบ้านเราว่าจะมีโอกาสเติบโตไปในทิศทางใดในปี 2018

เมื่อนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยเริ่มเข้ามามีบทบาทในยุค Internet of Things

เมื่อผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง ริเริ่มนำนวัตกรรมทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือที่เอื้อเฟื้อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ลงทุนกับคอนโดมือสองอย่างไรให้โดนใจผู้เช่า

ก่อนจะตัดสินใจซื้อคอนโดมือสองเพื่อการลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลและวางแผนให้รอบคอบ ดังต่อไปนี้