ตามรอย Universal Design ใน สถานีกลางบางซื่อ สถานีรถไฟที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน

Universal Design หรือหลักการออกแบบเพื่อมวลชน ที่ทำให้สถานีกลางบางซื่อกลายเป็นสถานีรถไฟสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง