วิธีการปลูกและดูแลมะกอกโอลีฟ

ไม้ประดับหลายชนิดแม้นําเข้ามาจากต่างประเทศ แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเมืองไทย จนมีการปลูกเลี้ยงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะพรรณไม้ที่มีฟอร์มสวยใบติดทนไม่ว่าจะนําไปปลูกตรงไหนก็สร้างเสน่ห์ให้สวนดูน่าสนใจ ยิ่งปลูกเลี้ยงง่ายด้วยก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของนักปลูกเลี้ยงสายฮิปสเตอร์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบไม้ประดับที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ชื่อของโอลีฟหรือมะกอกโอลีฟต้องอยู่ในลิสต์พรรณไม้ของคุณอย่างแน่นอน โอลีฟมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Olea europaea L.ถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชื่อภาษาไทยเรียกทับศัพท์จากคําว่าOlive เป็นพรรณไม้ในวงศ์Oleaceae เช่นเดียวกับมะลิและกรรณิการ์ ซึ่งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านเรา ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้นอายุหลายปีสูง3-15เมตร ลําต้นกลม เปลือกต้นขรุขระสีน้ําตาลอมเทา ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปรี โคนและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวอมเทา ด้านล่างใบมีนวลสีขาว ดอกสีขาวออกเป็นช่อบริเวณซอกใบ ผลรูปไข่ออกเป็นพวง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มเกือบดํา มีรสชาติฝาดเฝื่อน นิยมนําไปสกัดน้ํามันและกินผลเป็นอาหาร โอลีฟเป็นไม้ประดับที่ปลูกเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตช้า แม้ลําต้นไม่ใหญ่แต่มีใบและทรงพุ่มสวยตลอดปี สามารถเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท ชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด ทนแล้ง เคล็ดลับการดูแลก็คือระวังอย่าให้น้ําจนดินแฉะเกินไป และไม่ควรมีน้ําขังในจานรองกระถางเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อปลูกในที่ร่มหรือบริเวณที่มีแสงแดดน้อย เรื่อง:อังกาบดอย ภาพ:อนุพงษ์ฉายสุขเกษม,สิทธิศักดิ์น้ําคํา การเดินทางของ “โอลีฟ” ไม้มาแรงชนิดล่าสุดในเมืองไทย สวนในทุ่งกว้างแบบชนบทฝรั่งเศส