เพราะพื้นที่สวนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภายนอกบ้านเท่านั้น ตามดูเคล็ด (ไม่) ลับดูแลต้นไม้ในอาคารฉบับย่อ

การปลูกต้นไม้ภายในบ้านหรือในอาคารกำลังเป็นที่ได้รับความนิยม เพราะช่วยให้พื้นที่ดูมีสีเขียวและมีความร่มรื่นมากขึ้น และช่วยทำให้ดูสบายตาขึ้น