ทำเต็นท์ให้เป็นบ้าน…สร้างบ้านให้เหมือนเต็นท์

บ้านเต็นท์ หลังนี้อาจมีรูปลักษณ์แปลกใหม่และไม่ให้ความรู้สึกเป็นบ้าน แต่เมื่อได้เข้าไปภายในก็พบว่าบ้านนี้มีอะไรน่าสนใจมากกว่านั้น