บุญถาวร 3KHomeBase ศูนย์กลางค้าปลีกวัสดุตกแต่งรายใหญ่แห่งใหม่ของภาคใต้

“บุญถาวร” ผู้นำด้านค้าปลีกวัสดุตกแต่งบ้านแบบครบวงจรบุกตลาดหาดใหญ่ จับมือพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้ชื่อ “บุญถาวร 3KHomeBase” เพื่อเพิ่มทางเลือกในการตกแต่งบ้าน