Isan BCG Forum 2022 ถกถึงแก่นวิเคราะห์ผ่าแนวคิด หลากมุมมองดันธุรกิจสู่ BCG Model

มหกรรมนวัตกรรมใหญ่สุดในภูมิภาค Isan BCG Expo 2022 รวมผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจขับเคลื่อนธุรกิจ BCG Model มาจัดแสดงสินค้านวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสวนาร่วมกัน