เที่ยวแบบอลังการธรรมชาติและวัฒนธรรม ณ แดนอีสาน“อุดรธานี”

“อุดรธานี” เมืองใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณคดีอันเก่าแก่ แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทันสมัยและสีสันจนยากจะห้ามใจไม่ให้มาเยือนได้