Community Isolation รับมือโควิด-19 ช่วยลดความเครียดของผู้ป่วย

วิกฤตไวรัสขยายวงขึ้นเรื่อยๆ ทุกบ้านอาจไม่พร้อมสำหรับการกักตัวที่บ้าน จึงเกิดความร่วมมือเพื่อจัดหาสถานที่กักตัวในชุมชน Community Isolation ขึ้น เป็นศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิดอาการสีเขียว

8 แบบฉากกั้น แบ่งพื้นที่ให้ห่างกันอย่างปลอดภัย

แจกแบบฉากกั้น กันโควิด19 สำหรับโต๊ะอาหาร ร้านอาหาร และเคาน์เตอร์ติดต่องาน กั้นพื้นที่ให้มีระยะที่ปลอดภัย ทั้ง 8 แบบสามารถนำไปใช้ได้จริง