แบบต่อเติมครัวข้างบ้าน

ถ้าผนังส่วนต่อเติมอยู่ชิดกับรั้วเพื่อนบ้านทำให้เจาะช่องหน้าต่างไม่ได้ การใช้หลังคาเพิงหมาแหงน…