สนสร้อยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis pisifera (Sieb.&Zucc.) Endl.
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง อายุหลายปี
ความสูง: ได้ถึง 60 เมตร
ทรงพุ่ม:  ทรงพุ่มรูปกรวยกึ่งทรงกระบอก
ลำต้น: สูงเพรียว กิ่งย่อยแผ่แบนคล้ายก้างปลา
ใบ: คล้ายเกล็ด สีเขียวอ่อน ปลายกิ่งสีเหลืองทองและห้อยลง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกในมุมสวน