กกอียิปต์

Egyptian Paper Plant, Egyptian Paper Reed, Egyptian Papyrus Water Plant, Papyrus
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus papyrus L.
วงศ์: Cyperaceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำ เจริญเป็นกอ
ความสูง: 1.50 – 2.50 เมตร
ลำต้น: มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินกลม
ใบ: ลดรูปเป็นกาบอยู่ที่โคนลำต้น
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกกลมที่ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนและมีจำนวนมาก กาบรองดอกเรียวแหลม 12 อัน ยาว 5 – 10 เซนติเมตร ก้านช่อดอกเป็นเส้นยาวกว่า 30 เซนติเมตร มีมากกว่า 100 เส้น ออกดอกตลอดปี
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 15-25 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นแนวกันลมได้ดี ในอดีตชาวอียิปต์นำกกชนิดนี้มาทำเป็นกระดาษ ปัจจุบันใช้ทำเสื่อ กระเป๋า