หอมหมื่นลี้

หอมหมื่นลี้
หอมหมื่นลี้

สารภีฝรั่ง สารภีอ่างกา Fragrant Olive, Sweet Olive,Tea Olive
ชื่อวิทยาศาสตร์: Osmanthus fragrans Lour.
tea olive2วงศ์: Oleaceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม
ลำต้น: เปลือกต้นสีเทา
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี กว้าง 2 – 5 เซนติเมตร ยาว5 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อย 12 – 25 ดอก กลีบรองดอก4 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก กลีบดอก 4 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายกลีบมนกลม สีขาว ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5 มิลลิเมตร ช่อดอกบานพร้อมกันทั้งช่อนาน 2 – 3 วันแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมตลอดวัน ออกดอกเดือนตุลาคม –กุมภาพันธ์
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: หากปลูกในที่มีอากาศเย็นจะมีช่อดอกใหญ่และบานพร้อมกันทั้งต้น สามารถปลูกเป็นไม้กระถางในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนได้ แต่จะออกดอกน้อยและช่อดอกเล็ก