พุดตาน

สามสี/สามผิว/Cotton Rose/Changeable Rose
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Hibicus mutabilis
วงศ์: Malvaceae
ประเภท
: ไม้พุ่ม
ลำต้น
: สูง 2-3 เมตร ตามกิ่งก้านและใบมีขนปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตามลำต้นและกิ่ง ใบค่อนข้างกลม ปลายแยกเป็น 3-5 แฉก  
ดอก
: ออกตามกิ่งข้างหรือปลายกิ่ง ดอกขนาดใหญ่ 7-10 เซนติเมตร มีทั้งพันธุ์ที่เป็นดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน พันธุ์ดอกชั้นเดียวจะมีลักษณะคล้ายกับดอกชบา ส่วนพันธุ์ดอกซ้อนจะมีลักษณะคล้ายชบาดอกซ้อนหรือกุหลาบ มีความพิเศษตรงที่เมื่อดอกบานในตอนเช้าจะเป็นสีขาว พอเที่ยงวันจะเป็นสีชมพู พอตกเย็นกลายเป็นสีแดงก่อนจะร่วงไป ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง หรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
: ปลูกเลี้ยงง่าย นิยมปลูกประดับเป็นฉากหลังของสวน
เกร็ดน่ารู้มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ได้ชื่อว่า Hibiscus of China เชื่อว่าถูกนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาลที่ 3 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการนำพันธุ์พืชมากมายหลายชนิดมาจากประเทศจีน แต่คนไทยบางคนที่เชื่อถือโชคลงจะไม่ปลูกพุดตานในบ้าน เพราะคิดว่าเป็นไม้ที่เปลี่ยนสีได้ ไม่มีความแน่นอน