บัตเตอร์ฟีลด์เฟิน

Butterfield Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Cyrtomium falcatum ‘Butterfieldii’
วงศ์:
Dipteridaceae/Dryopteridaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินดิน
ลำต้น: เป็นเฟินขนาดเล็ก มีทรงพุ่มแน่น
ใบ: รูปร่างคล้ายกับฮอลลี่เฟิน แต่ใบย่อยเรียงชิดกันแน่นเป็นระเบียบกว่า ใบแข็งเป็นมัน ใบอ่อนสีเขียวอ่อนอมเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง
แสงแดด: รำไร
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง หรือประดับสวนได้