เกล็ดนาคราช

เกล็ดนาคราช
เกล็ดนาคราช

เกล็ดนาคราช / เฟินอีแปะ/ผักเบี้ย  

ใบสร้างสปอร์
ใบสร้างสปอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pyrosia piloselloides  (L.) Price 
วงศ์:
Polypodiaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย
ลำต้น: เหง้าเล็กคล้ายเส้นเชือก มีเกล็ดปกคลุม เลื้อยเกาะตามต้นไม้ทั่วไปได้ยาว
ใบ: ใบหนา อวบน้ำ รูปรีถึงค่อนข้างกลม  ยาว 1.5-4 เซนติเมตร ต่างจากใบสร้างสปอร์ที่มีรูปร่างแคบยาวกว่า สปอร์จะเกิดตามขอบใบทั้งสองด้านใต้ใบ ใบสีเขียวอ่อนถึงเขียวสด   
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กาบเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ
น้ำ: ปานกลาง  ความชื้นปานกลาง
แสงแดด: มาก
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : ปลูกเป็นไม้กระถางแขวนหรือให้เลื้อยเกาะกับต้นไม้ เพื่อสร้างบรรยากาศแบบสวนป่า