ดอกไม้ไหว

ดอกไม้ไหว
ดอกไม้ไหว

ตาเสือ/Coreopsis/Plains Coreopsis/Plains Tickseed
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coreopsis tinctoria Nutt.
วงศ์ : Asteraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง 0.30 – 1.20 เมตร มีทั้งต้นเตี้ยและต้นสูง
ใบ : รูปแถบแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าลึกแบบขนนก 1 – 2 ชั้น
ดอก : ชั้นเดียวและกึ่งซ้อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 20 – 45 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปไข่กลับปลายหยัก 3 หยัก กลีบดอกสีเหลืองทอง โคนกลีบสีน้ำตาลเข้มตัดกัน กลีบดอกวงในสีน้ำตาลรูปหลอด
เมล็ด : มี 2 ปีก เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งและหนา
ดิน : ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี ทนดินเค็ม
แสงแดด : แดดจัด เหมาะปลูกกลางแจ้ง
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 9 – 12 วัน เมื่ออายุ 20 – 25 วันจึงย้ายปลูก หลังเพาะ 1 – 2 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : เมล็ดมีรูปร่างเหมือนแมลง จึงมีชื่อสกุลว่า Coreopsis มาจากภาษากรีก แปลว่า เหมือนแมลง