Garden of Ideas

โซน Garden of Ideas Hall 98
“Open Garden”

คอนเซ็ปต์สวนของโซน Garden of Ideas ในงานบ้านและสวนแฟร์ Select แต่ละครั้งที่ผ่านมา เริ่มต้นจากเทรนด์หรือสไตล์ที่มีแนวโน้มน่าสนใจของปีนั้นๆ แต่ในครั้งนี้เราเห็นว่าทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและโหยหาธรรมชาติกันมากขึ้น เราจึงใช้คอนเซ็ปต์ “Natural Climate เข้าใจการเติบโตของธรรมชาติ” ให้รูปแบบการเจริญเติบโตของพืชตามสภาพแวดล้อมท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ซึ่งประกอบด้วย 4 โซนด้วยกันคือ 1.พืชทนแล้ง (Desert Plant) 2.ไม้แดดกินได้ (Edible Garden) 3.พืชชุ่มน้ำ (Wetland) 4.พรรณไม้ต่างถิ่น (Exotic Plant) แล้วตามด้วยเทรนด์หรือสไตล์ที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันในสวนให้สะดวกสบายและยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกิจกรรมสอนลงสีน้ำแนวธรรมชาติจากบ้านและสวน Classroom , workshop , และกิจกรรมเสวนา

ดูกิจกรรมโซน Garden of Ideas


•ออกแบบสวนด้วยพืชทนแล้ง Desert Garden

สวนทะเลทรายเป็นสวนที่จำลองสภาพแวดล้อมของทะเลทราย เมื่อกล่าวแบบนี้หลายคนอาจจะนึกถึงสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและแดดร้อนจัด แต่ทะเลทรายนั้นเป็นที่อยู่ของพรรณไม้หลากหลายชนิดเนื่องจากพรรณไม้มีการกักเก็บน้ำหรือมีความต้องการน้ำในปริมาณน้อย หรือการปรับตัวของพรรณไม้เช่น ลักษณะใบใหญ่,ระบบรากที่แผ่ออกเป็นบริเวณกว้าง,การออกดอกในช่วงกลางคืนและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการคายน้ำต้นตะบองเพชรหลายชนิดจึงปรับเปลี่ยนใบให้เป็นหนาการปรับตัวของพืชทะเลทรายเหล่านี้ทำให้นิยมใช้จัดในสวนทนแล้งด้วย

หากมองถึงข้อแตกต่างระหว่างสวนทนแล้งและสวนทะเลทราย สวนทนแล้งนั้นจะเป็นการจัดสวนในสไตล์แบบใดก็ได้ พรรณไม้ที่ใช้อาจไม่ใช่พรรณไม้ทะเลทราย เป็นการจำกัดพรรณไม้ที่ใช้นั้นต้องสามารถทนสภาพแห้งแล้งและใช้น้ำในปริมาณน้อย ในส่วนอื่นภายในสวนเป็นการตกแต่งสวนตกแต่งให้เข้ากับสไตล์สวนที่ออกแบบ แต่สวนทะเลทรายนั้นจะเน้นมีการเลือกใช้พรรณไม้ที่จำลองมาจากสภาพแวดล้อมทะเลทราย ทางเดินใช้หิน กรวด และทรายเป็นหลัก การตกแต่งจะเป็นในลักษณะพื้นเมืองของแถบทะเลทราย เช่นการนำเอาผนังอะโดบีหรือผนังซีเมนต์มาใช้เป็นฉากหลังของสวน การจัดองค์ประกอบในสวนจะเป็นที่โล่งมากกว่าสวนในแบบอื่นๆ

ข้อดีในการจัดสวนนั้นสองแบบที่เด่นชัดคือการที่สามารถจัดการดูแลได้ง่ายไม่ต้องรดน้ำบ่อย สวนก็ยังสามารถสวยงามได้อยู่เสมอ  โดยปัจจุบันด้วยสภาพอากศในประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและวิถีชีวิตผู้คนต่างมีการปรับเปลี่ยน แต่หากคุณยังอยากมีสวนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การเลือกจัดสวนทะเลทรายที่ต้องการดูแลน้อยอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง

แจกแบบสวนรดน้ำน้อย งบไม่เกิน 9,999 บาท

ขนาดพื้นที่ 5 x 3 เมต

กดตัวเลขดูราคาต้นไม้

Hardscape (สิ่งก่อสร้าง)

A ก้อนหิน B.แผ่นหินปูทางเดิน C.ทราย D.อิฐมอญ  E.โต๊ะ F.เก้าอี้

ราคารวม 9,050 บาท

*เป็นราคาโดยเฉลี่ย สามารถเลือกการประดับแคสตัสได้ตามความต้องการในจำนวนงบที่เหลือ

ออกแบบโดย : วิภาวินี

เรื่อง/ภาพ : วิภาวินี


•ออกแบบสวนด้วยพืชชุ่มน้ำ Wetlands Garden

การจัดสวน Wetland สร้างบรรยากาศเย็นสบาย ช่วยให้บ้านเย็นขึ้น เนื่องจากลมจะพัดพาไอเย็นจากน้ำในสวนเข้าสู่ตัวบ้าน แต่ควรหลีกเลี่ยงตำแหน่งทางทิศตะวันตก เพราะแสงแดดช่วงบ่ายที่ส่องถึงน้ำจะสะสมความร้อน เมื่อลมพัดเข้ามาจะกลายเป็นความร้อนแทน และแน่นอนว่าพรรณไม้ที่เลือกใช้นั้นสามารถทนต่อน้ำท่วมขังได้ดี
ข้อแตกต่างระหว่างสวนริมน้ำกับสวน Wetland นั้นคือ พรรณไม้สวนไม้ริมน้ำนั้น พืชที่เลือกใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นพรรณไม้ “ทนน้ำชั่วคราว” แต่สวน Wetland จะเลือกใช้พรรณไม้ที่อาศัยอยู่น้ำขังได้ตามธรรมชาติ รูปแบบการจัดวางจะจัดตามสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ทั้งพื้นที่น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย รูปแบบของพรรณไม้จึงมีหลายลักษณะ คือ

– พรรณไม้ป่าชายเลน ที่ทนน้ำท่วมขังได้ดีและทนต่อน้ำเค็ม ทั้งยังทนต่อกระแสลมแรง ปลูกเป็นแนวรั้วได้

– พรรณไม้จากป่าพรุ ที่สามารถปรับตัวให้ทนสภาพที่มีน้ำจืดขังตลอดปีและมีสภาพดินเป็นกรด

– พรรณไม้น้ำที่สามารถเติบโตในน้ำใช้จัดสวนได้ ขึ้นได้ในที่ชื้นแฉะหรือปลูกในน้ำได้ดี ซึ่งพรรณไม้น้ำยังมีข้อดีนั้นก็คือ หากเกิดน้ำท่วมขัง มลพิษต่างๆ ไหลเข้ามาบริเวณบ้านจะทำให้ดินเสีย และการที่น้ำขังนานๆอาจทำให้ดินเปรี้ยวได้ การปลูกพรรณไม้น้ำบางชนิดจะช่วยบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD ในน้ำ ช่วยทำให้น้ำไม่ขุ่น เพิ่มออกซิเจน ดูดแอมโมเนีย บางชนิดสามารถดูดซับโลหะหนักได้ด้วย เช่น ต้นกกธูปฤๅษี กกรังกา จอก บัว และผักตกชวา เป็นต้น

แจกแบบ สวนชุ่มน้ำ งบไม่เกิน 9,999 บาท

ขนาดพื้นที่ 5 x 3 เมต

กดตัวเลขดูราคาต้นไม้

สิ่งก่อสร้าง (Hardscape)

A. พื้นไม้เทียม ขนาด 2 x 3 x 0.1 เมตร B. เก้าอี้ C. กระถาง D. บ่อน้ำ ขนาด 5 x 3 x 0.5 เมตร

ราคารวม 8,050 บาท

*เป็นราคาโดยเฉลี่ย สามารถเลือกไม้ประดับได้ตามความต้องการในจำนวนงบที่เหลือ

 

ออกแบบ : กฤษติณ ,คีตญา

เรื่อง/ภาพ : กฤษติณ ,คีตญา


•พรรณไม้ต่างถิ่นเลี้ยงอย่างไรให้รอด

ด้วยปัจจัยด้านภูมิอากาศที่ต่างกัน การเลือกใช้ไม้เมืองนอกในการจัดสวนต้องใช้ไม้ในบ้านเราปลูกทดแทนหรือเลียนแบบไม้เมืองนอก โดยเลือกตามลักษณะทรงต้น ฟอร์มใบ หรือจุดเด่นที่คล้ายกัน เช่น เสม็ดแดงทดแทนโอลีฟ พวงครามแทนวิสทีเรีย หรือชมพูพันธุ์ทิพย์ทดแทนเชอร์รี่ แต่ก็ยังมีไม้ต่างประเทศบางชนิดที่ปลูกในบ้านเราได้ดี เช่น สนฉัตร ซิลค์โอ๊ก มะฮอกกานี ซิลเวอร์บัตต้อน ส่วนไม้ประดับอื่นๆ อย่างไม้ดอก อาจใช้ไม้ดอกพื้นบ้านของเราทดแทนสีสันที่ขาดไปได้ เช่น พยับหมอก ผกากรอง หงอนไก่ หรือพุทธรักษา ไม้นำเข้าจากบางประเทศสามารถเติบโตได้ดีในไทยเพราะสภาพอากาศใกล้เคียงกัน ส่วนมากจะเป็นต้นไม้แดดที่มาจากประเทศในทวีปออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และแอฟริกา แต่ก็มีไม้เมืองหนาวที่ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพ

ไม้ดอกเมืองนอก ปลูกในไทยให้รอดต้องรู้เคล็ดลับ

คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง นักจัดสวนจาก Little Tree แนะนำเทคนิคในการปลูกไม้ดอกเมืองนอกว่า เท่าที่สังเกตด้วยการปลูกเลี้ยงด้วยตัวเองนั้น ไม้ดอกที่มาจากเมืองนอกถ้าเป็นไม้ปลูกลงดินไม่ได้ปลูกในกระถาง มันจะไม่รอดยาก หรือจะเลี้ยงได้ระยะสั้นกว่าการปลูกในกระบะ การปลูกด้วยวัสดุยกลอย 30 เซนติเมตร ผสมเครื่องปลูกให้ร่วนอย่างผสมดิน พีทมอส เพอร์ไรต์ ในอัตราส่วนที่โปร่ง อาจจะรองก้นอิฐหินที่ก้นกระบะ กรุแผ่นจีโอเท็กไทน์เพื่อกันไม่ให้ดินกับกระบะไปสัมผัสกัน ช่วยยืดอายุวัสดุปลูกให้นานขึ้น

การปลูกไม้ดอกเมืองนอกต้องรู้ว่าธรรมชาติเขาต้องการอย่างไร ทั่วไปแล้วต้องการแดดจัด แดดเยอะ แดดน้อยจะไม่ออกดอก แดดจัดร้อย 100% ไปเลยยิ่งดี เทคนิคในการปลูกเลี้ยงคือรดน้ำวันละครั้ง อย่ารดน้ำโดนดอก เมื่อดอกโรยให้ตัดทิ้ง อนุบาลใหม่ด้วยการใส่ปุ๋ยพรวนดิน อย่าปล่อยให้โทรมตามสภาพ ปีหนึ่งจะได้เห็นดอกหลายๆ ครั้ง ปลูกในพื้นที่เย็นจะยิ่งดีให้ดอกดกและใหญ่ แต่ก็ปลูกในกรุงเทพก็ได้ หลักสำคัญคือต้องต้องมีแดด

 


•กินไม้ดอกชอบแดดตามกรุ๊ปเลือด

เลือดกรุ๊ป A

คนที่มีเลือดกลุ่มนี้จะย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ค่อยดีนัก แนะนำให้รับประทานเนื้อปลาและอาหารอื่นๆ เพื่อเสริมโปรตีนให้กับร่างกาย

ไม้ดอกชอบแดดที่เหมาะกับคนกรุ๊ป A

ดอกทานตะวัน : ดอกทานตะวันนิยมทานในส่วนของเมล็ดซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน ดีต่อสุขภาพผิว ลดคอเลสเตอรอลได้ดี

 

เลือดกรุ๊ป B

เป็นหมู่เลือดที่อยู่ง่าย กินง่าย จึงควรทานอาหารที่ย่อยง่ายหรือช่วยย่อย ลดปัญหาท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายในคนหมู่เลือดนี้

ไม้ดอกชอบแดดที่เหมาะกับคนกรุ๊ป B

ดอกดาหลา : ดอกดาหลามีรสชาติเผ็ดร้อน ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารได้ดี แก้ท้องอึดท้องเพ้อ สรรพคุณคล้ายกับขิง ข่า ทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย

 

เลือดกรุ๊ป O

หมู่เลือดนี้ กระเพาะอาหารมีความเป็นกรดสูง ระบบการเผาผลาญไม่ค่อยดี จึงหิวง่ายและอ้วนง่าย ควรทานอาหารที่จะช่วยสร้างสมดุลให้ระดับกรดในกระเพาะอาหารได้

ไม้ดอกชอบแดดที่เหมาะกับคนกรุ๊ป O

ดอกเฟื้องฟ้า : ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ทั้งช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของสตรีได้ดีด้วย

เลือดกรุ๊ป AB

เป็นกรุ๊ปเลือดผสมระหว่าง A และ B ความต้องการอาหารจึงควรทานให้เหมือนกับกรุ๊ป A ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและกรุ๊ป B ที่ช่วยในเรื่องระบบย่อย ลดปัญหาท้องอืด โดยอาจจะสลับวันเว้นวันก็ได้

ไม้ดอกชอบแดดที่เหมาะกับคนกรุ๊ป AB

ดอกเก๊กฮวย : คนกรุ๊ปเลือด AB นอกจากเหมาะในการทานดอกไม้เช่นเลือดกรุ๊ป A และ B แล้ว ยังสามารถเพิ่มความสมดุลให้ร่างกายได้ด้วยดอกเก็กฮวย ซึ่งแก้หิวกระหาย แก้ร้อนใน บำรุงโลหิต และบำรุงสายตาได้ดีอีกด้วย

 

BOOK RECOMMEND

รวมพันธุ์ไม้ดอก Flowering Plants

แคคตัส CACTUS

ไม้อวบน้ำ SUCCULENTS