สวนดูแลง่าย

สวนดูแลง่าย

.คู่มือการจัดและตกแต่ง สวนในบ้าน เล่มที่ 35

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-0081-9

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2557

นักเขียน ทิพาพรรณ ศินิเวชฎารักษ์ และธนาศรี สัมพันธรารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

ขนาดหนังสือ 23×27.5 ซม. ปกแข็ง

ราคา 395 บาท

..แม้นิยามของคำว่า “ดูแลง่าย” ของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่เมื่อเรารู้วิธีดูแลย่อมไม่ใช่เรื่องยาก

หนังสือ”สวนดูแลง่าย”เล่มนี้ จึงเสนอแนวคิดการจัดสวนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุและพรรณไม้ ตลอดจนวิธีดูแล เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทาง หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่กำลังมองหาสวนที่ดูแลง่าย ลองศึกษาและคัดเลือกรูปแบบสวนในเล่มที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และความชอบของตัวเอง เชื่อว่าคุณจะได้สวนสวยที่ไม่สร้างภาระติดตามมาอย่างแน่นอน