METIC COLLECTION WALL UNIT

ใหม่! “METIC COLLECTION WALL UNIT” ชั้นวางไม้ติดผนังทางเลือกใหม่ในการจัดของให้เป็นระเบียบ
ที่คุณสามารถออกแบบเองได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งสวย ทั้งช่วยจัดเก็บของ พร้อมเป็นตกแต่งผนังบ้านได้ด้วย แบบนี้ต้องหามาติดที่บ้านไว้แล้ว