ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ

ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ เพื่อเพิ่มที่จอดรถต้องทำอย่างไร

ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ
ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ

ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ เพื่อเพิ่มที่จอดรถต้องทำอย่างไรขนาดพื้นที่โรงจอดรถอย่างแรกคือ ต้องประมาณการพื้นที่ว่าจะจอดได้กี่คันและสะดวกหรือไม่ กล่าวคือ ที่จอดรถขนาดเล็กที่สุดสำหรับ 1 คันนั้นควรมีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตรครับ

ประการต่อมา คือ การทำหลังคาครับ หลักๆมี 2 แบบ คือ

ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถแบบตั้งเสารับ

  • แบบตั้งเสารับ ซึ่งแข็งแรงและได้หลังคาผืนกว้าง โดยต้องทำเสาเข็มและฐานรากเพื่อรับน้ำหนักในจุดที่ตั้งเสาต่อเติมหลังคาโรงจอดรถแบบหลังคายื่น
  • แบบหลังคายื่น กรณีเจาะยึดกับโครงสร้าง เช่น เสาหรือคาน  ถึงแม้ว่าจะไม่มีเสามาเกะกะการจอดรถ แต่หลังคายื่นนั้นจะแข็งแรงน้อยกว่าแบบที่ 1 รวมทั้งยื่นยาวได้น้อยกว่าด้วย โดยทั่วไปได้ประมาณ 2.5 เมตร และยังต้องระมัดระวังเรื่องพายุ ลมแรง ที่อาจจะสร้างความเสียหายได้

 

เรื่อง ศักดา ประสานไทย

ภาพประกอบ ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์


ต่อเติมโรงจอดรถแบบนี้ต้องลงเสาเข็มไหม?

ใช้วัสดุมุงหลังคารถแบบไหนดี 

 

ติดตามข้อมูลดีๆจากบ้านและสวนได้ที่นี่