จำเป็นต้องปิดสะดืออ่างล้างหน้าหรือไม่

จริง ๆ แล้วที่ปิด สะดืออ่างล้างหน้า ที่ติดตั้งไว้นั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน กรณีที่ต้องการขังน้ำไว้เพื่อใช้งานในบางกรณี เช่น ใช้ล้างเสื้อผ้า หรือล้างอุปกรณ์ แต่เรื่องนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำเหมือนการใช้อ่างล้างชามหรืออ่างซักผ้า ถ้าแน่ใจว่าไม่ต้องการขังน้ำไว้ก็ไม่จำเป็นต้องมี

ส่วนห้องน้ำของอาคารสาธารณะไม่ควรปิด สะดืออ่างล้างหน้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขังน้ำไว้ในอ่างล้างหน้า เพราะนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังอาจก่อปัญหาด้วย เพราะถ้ามีใครเผลอปิดสะดืออ่างไว้โดยไม่ตั้งใจ แล้วยังลืมปิดก๊อกน้ำไว้ด้วย น้ำอาจจะล้นและท่วมออกจากอ่างได้ นอกจากสิ้นเปลืองน้ำแล้วยังอาจมีความเสียหายตามมาจากน้ำที่ท่วมก็ได้

สะดืออ่างล้างหน้าในอ่างล้างหน้าสำหรับห้องน้ำสาธารณะจึงไม่ควรมีอุปกรณ์ปิด สะดืออ่างล้างหน้า นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณแล้วยังลดปัญหาจากการใช้งานที่ผิดพลาดได้อีกด้วย

เรื่อง วิญญู วานิชศิริโรจน์


เปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้าด้วยตัวเอง

ตามติด ช่างประจำบ้าน รู้ทุกวิธีซ่อมบ้านด้วยด้วยเอง