พรีแคสคอนกรีต

ทำไม Precast เมืองไทยถึงแย่ในสายตาผู้บริโภค คำตอบจากมุมมองของผู้บริหารโรงงานผู้ผลิต Precast ขนาดใหญ่

พรีแคสคอนกรีต
พรีแคสคอนกรีต

หลายคนอาจเคยเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจทำให้ไม่กล้าใช้ Precast concrete สิ่งที่แย่ในสายตาผู้บริโภคนั้นคงหมายถึงการเกิดรอยร้าวและการรั่วซึมของผนัง Precast concrete ดังหลายๆ เคสที่พบกันในโลกออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ แต่หากเข้าใจระบบ Precast concrete จะรู้ว่าเป็นระบบที่ช่วยทุ่นเวลาการก่อสร้าง และคงทนแข็งแรง ซึ่งได้รับความนิยมในต่างประเทศค่อนข้างมาก เราจะพาไปหาคำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับ Precast concrete ที่ยังคาใจกันครับ

พรีแคสคอนกรีต พรีแคสคอนกรีต

ระบบ Precast concrete ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว หน้างานสะอาด ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงในการทำงาน

Precast concrete ในประเทศไทยเติบโตช่วงเดียวกันกับที่การสื่อสารบนโลกออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว เรื่องใดก็ตามที่อยู่ในกระแสจึงถูกจับตามอง และรายงานข้อบกพร่องจึงเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว การเปรียบเทียบอย่างไม่เสมอภาคทำให้ Precast concrete มักกลายเป็นจำเลยโดยที่ยังไม่ทันได้โต้แย้ง กรณีที่เห็นได้ชัด เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปมักปรากฏรอยร้าวมากมาย แต่กลับถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ หากเกิดการรั่วก็ฉาบซ่อมแซมถือเป็นเรื่องธรรมดาที่กระทำกัน แต่กลับกันสำหรับผนัง Precast concrete ที่หลายคนเข้าใจว่าต้องไม่ร้าว หรือไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องมีการซ่อมแซม ลองมาดูแต่ละประเด็นที่มักเป็นปัญหากันครับ

พรีแคสคอนกรีต

พรีแคสคอนกรีต

ติดตั้งรวดเร็วด้วยชิ้นส่วนที่พร้อมมาจากโรงงาน ช่วยลดระยะเวลาการทำงานลง สามารถคาดการณ์ระยะเวลาการทำงานและจบงานได้ตามเวลาที่กำหนด

• ผนัง Precast concrete จะต้องไม่มีรอยร้าว ในความเป็นจริง Precast concrete จะมีร่องที่ถูกออกแบบไว้บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง ซึ่งรอยร้าวของ Precast concrete ก็จะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อนี้เอง เป็นรอยร้าวที่ถูกกำหนดทิศทางไว้อยู่แล้วว่าจะเป็นลักษณะใด

• รอยต่อแผ่นผนัง Precast concrete จะต้องเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน จริงๆ แล้วรอยต่อที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นไม่เกิดการรั่วซึม ดังนั้นจึงควรเว้นร่องรอยต่อแผ่นผนังแล้วอุดรอยต่อด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นมีความทนทาน เช่น ซิลิโคน การฉาบปิดผิวให้เรียบเนียนทั้งหมดโดยไม่เว้นส่วนรอยต่อจะทำให้เกิดการแตกร้าว และการรั่วซึมยากแก่การซ่อมแซมภายหลังมากกว่า

พรีแคสคอนกรีต พรีแคสคอนกรีต

การผลิต Precast concrete ในประเทศไทยอยู่ในระดับมาตราฐานเทียบเท่าสากล แต่ปัญหาของการใช้งานส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดตั้งที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตราฐาน ส่งผลต่อภาพรวมของ Precast concrete ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การก่อสร้างยุคปัจจุบันได้ดีที่สุด

• โครงสร้าง Precast concrete มีราคาถูกกว่าโครงสร้างหล่อในที่ ทำให้คิดว่ามีคุณภาพด้อยกว่าหรือไม่แข็งแรง แท้จริงแล้วโครงสร้าง Precast concrete มีราคาแพงกว่าโครงสร้างหล่อในที่ หากเปรียบเทียบกันด้วยต้นทุนทางตรง ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าเครื่องจักร แต่ด้วยการผลิตในปริมาณมาก ความแม่นยำและรวดเร็วจากระบบการทำงานทำให้ประหยัดต้นทุนแฝงอื่น ๆ ไม่ว่าจะในแง่ของเศษวัสดุ การแก้ไขงาน ตลอดจนดอกเบี้ยที่เกิดจากการพลาดโอกาสในการขายหากสร้างเสร็จช้ากว่าคู่แข่ง เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมทั้งหมด Precast concrete จึงเกิดความคุ้มค่ามากกว่า

• โครงสร้างผนัง Precast concrete ไม่แข็งแรงเพราะเห็นว่าก่อสร้างรวดเร็ว มีการต่อประกอบคล้ายกับการต่อของเล่น ในความเป็นจริงโครงสร้างผนัง Precast concrete มีความแข็งแรงมากกว่าโครงสร้างเสาหล่อในที่มาก เนื่องจากพื้นที่ผนังทั้งหมดทำหน้าที่เป็นเสานั่นเอง

• การติดตั้งแผ่นผนัง Precast concrete บางส่วนควบคุมมาตรฐานได้ไม่ดีพอ และไม่มีองค์กรสื่อกลางของรัฐในการส่งต่อองค์ความรู้ในการทำงานระหว่างองค์กรเอกชน สังเกตว่าเมื่อการก่อสร้างระบบผนัง Precast concrete เข้ามาในช่วงแรกนั้นบริษัทแรกๆ ที่เริ่มต้นก่อสร้างด้วยระบบผนัง Precast concrete จะเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพของการติดตั้งระยะหนึ่ง เมื่อมีการแก้ไขปัญหาได้ก็ไม่มีการถ่ายทอดให้แก่บริษัทที่ตามมาภายหลัง จึงเกิดการลองผิดลองถูกของบริษัทที่เข้ามาใหม่ในวงการจนกลายเป็นวัฎจักรการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ทำผู้บริโภคต้องเสี่ยงกับปัญหาด้านคุณภาพของงาน Precast concrete จากบริษัทน้องใหม่อยู่เป็นระยะ การสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องระบบติดตั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการก่อสร้าง ด้วยระบบนี้ให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พรีแคสคอนกรีต

พรีแคสคอนกรีต

นอกจากนี้แล้วความรู้ความเข้าใจงานผนัง Precast concrete ในประเทศไทยกับในต่างประเทศแทบจะสวนทางกัน สำหรับในต่างประเทศการใช้ผนัง Precast concrete เป็นคำตอบของการแก้ไขปัญหาเรื่องการร้าวและการรั่วซึมของผนังก่ออิฐฉาบปูน และเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่าโครงสร้าง Precast concrete เป็นโครงสร้างที่มีคุณภาพและราคาสูงกว่าโครงสร้างทั่วไป เนื่องจากต่างประเทศสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตและการติดตั้งให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องของ Precast concreteที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของการร้าวและการรั่วซึมซึ่งไม่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง เพราะคุณภาพการผลิตผนัง Precast concrete ของโรงงานใหญ่ในประเทศไทยมีมาตรฐานค่อนข้างสูง คงเหลือเฉพาะเรื่องมาตรฐานของการติดตั้งที่ยังต้องพัฒนาให้ก้าวไปสู่ระดับที่น่าพึงพอใจกว่านี้  สิ่งที่ต้องสนใจในการพัฒนางาน Precast concrete คือองค์ความรู้ในการทำงานที่ถูกต้อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด และมุ่งเข้าสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาดังกล่าวจะทำให้ Precast concrete เข้ามาทดแทนการก่อสร้างตามปกติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในไม่ช้านี้


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

PROSPERITY CONCRETE ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง PRECAST ที่คุณมั่นใจ
46/2 MOO 9, HINKHONG, MUEANG, RATCHABURI, 70000

  1. 032 334 977 (8 LINES)
  2. 032 334 976

[email protected]
www.pros-concrete.com