เครื่องมือช่างประจำบ้าน

เครื่องมือ(ช่าง)สามัญประจำบ้าน

เครื่องมือช่างประจำบ้าน
เครื่องมือช่างประจำบ้าน
  1. ถุงมือผ้า ช่วยป้องกันอันตรายและสิ่งสกปรกมาสัมผัสมือ
ถุงมือผ้า อ่านต่อ : ถุงมือคู่บ้าน
  1. หน้ากากกรองอนุภาคพร้อมวาล์วระบายอากาศ ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นฉุนจากสารเคมี

 หน้ากากกรองอนุภาคพร้อมวาล์วระบายอากาศ

  1. ระดับน้ำ ใช้หาค่าระดับความลาดเอียง ทั้งทางแนวราบและแนวตั้งฉากของชิ้นงาน

ระดับน้ำ เครื่องมือช่างประจำบ้าน

  1. เทปพันสายไฟ ใช้พันรอยต่อของสายไฟเพื่อป้องกันไฟรั่วหรือไฟดูด

เทปพันสายไฟ

  1. เทปพันเกลียว ใช้พันเกลียวเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้หยดหรือรั่ว

 เทปพันเกลียว เครื่องมือช่างประจำบ้าน

เรื่อง : ” สุพจน์ เพชรศักดิ์วงศ์ ”


อ่านต่อ รวมจุดซ่อมเอง ภายในบ้าน

ติดตามข้อมูลดีๆ จากบ้านและสวนได้ที่นี่