สวิตช์ 2 ทาง

เมื่อไรที่ควรใช้สวิตช์สองทาง

สวิตช์ 2 ทาง
สวิตช์ 2 ทาง

เมื่อไรที่ควรใช้ สวิตช์สองทาง

ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งคือราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สวิตช์สองทาง นั้นแพงกว่าสวิตช์แบบทางเดียวเกือบสองเท่าทีเดียว ดังนั้นก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกสวิตช์ตัวไหนเป็นสวิตช์สองทางจึงต้องตัดสินใจให้ดีก่อน

ประโยชน์ของสวิตช์สองทาง คือเราสามารถ “เปิด” สวิตช์ไฟฟ้าจากจุดหนึ่งของห้องแต่สามารถ “ปิด” สวิตช์ไฟฟ้าที่บริเวณอื่นได้ แบบแอนาล๊อกที่เราใช้กันอยู่นั้นมีข้อจำกัดคือสามารถควบคุมได้แค่ 2 จุด ถ้าเป็นแบบระบบดิจิตอลจะสามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้มากกว่า 2 ทิศทาง แต่แน่นอนว่าราคาก็แพงกว่ากันมาก

สวิตช์สองทางบริเวณแรกที่ควรจะใช้สวิตช์สองทางคือที่ประตูทางเข้าบ้าน โดยให้ส่วนควบคุมอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านในบ้าน เราสามารถเปิดและปิดไฟดวงแรกหรือเรียกว่าดวงสุดท้ายก่อนออกจากบ้านได้เลยนั่นเอง

สวิตช์สองทางจุดที่ควรจะมีสวิตช์สองทางอีกแห่งคือบริเวณบันไดระหว่างชั้น โดยให้สวิตช์ควบคุมอยู่ที่ปลายบันไดของแต่ละชั้น ทำให้มีแสงสว่างทุกครั้งที่จะเดินขึ้น-ลงบันได จึงปลอดภัยมากขึ้น

จุดสุดท้ายคือทางเข้าประตูห้องนอนและที่หัวเตียง สำหรับเปิดไฟตอนเดินเข้าห้องนอน และปิดไฟดวงนั้นได้ด้วยสวิตช์ไฟที่หัวเตียงก่อนเข้านอนนั่นเอง ………….

 

เรื่อง วิญญู วานิชศิริโรจน์

ภาพประกอบ ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์

อ่านเพิ่มเติม : แก้ปัญหาเสียงก้องภายในบ้าน
อ่านเพิ่มเติม : สายดิน ต่างกับ ระบบตัดก่อนตาย (เครื่องป้องกันไฟดูด) อย่างไร

 

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้านหนังสือ “99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน”

เขียนโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้าน คนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้าน

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>