รู้สัดส่วนระดับความสูง มาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ก่อนทำครัวใหม่

การออกแบบครัวให้ถูกต้องตามสัดส่วนถือเป็นเรื่องสำคัญในการใช้งานเพราะห้องครัวไม่ใช่ห้องสำหรับกิจกรรมเพียงอย่างเดียว หรือใช้เวลาเพียงไม่นานในการใช้งาน การออกแบบที่ผิดหลักสรีระของผู้ใช้ อาจเกิดอาการบาดเจ็บตามมาเช่น ยืนทำจนปวดหลัง หรือเกิดอุบัติเหตุหัวชนตู้เก็บของขณะทำอาหาร ดังนั้นปัจจัยสำคัญต่างๆที่จำเป็นต้องทราบจะเป็นตัวกำหนดให้ผู้ออกแบบสามารถทำออกมาให้สนองประโยชน์แก่แต่ละบ้านได้เหมาะที่สุด เราจึงมีระดับสัดส่วนการจัดวางอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในครัวมาฝากครับ

1. เคาน์เตอร์ ความสูงเคาน์เตอร์ระยะมาตรฐานอยู่ที่ 85 – 110 เซนติเมตร

2. ตู้สูงและตู้เก็บของระยะความสูงจากเคาน์เตอร์ถึงตู้อยู่ที่ 40 50 เซนติเมตร อาจปรับได้ตามความสูงของผู้ใช้งาน

3. ควรเว้นระยะของอ่างล้างจานข้างใดข้างหนึ่งอย่างน้อยประมาณ 75 เซนติเมตร เพื่อไว้วางของที่ล้างเสร็จแล้ว

4. ระยะใช้สอยของพื้นที่ปรุงอาหาร ควรเว้นพื้นที่ว่างทั้งสองด้านของเตาไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร เพื่อใช้วางหม้อ กระทะ หรืออาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จจากเตา

5. ส่วนความลึกของเคาน์เตอร์ระยะมาตรฐานอยู่ที่ 60 เซนติเมตร แต่อาจปรับให้พอดีตามความถนัดในการยืนของผู้ใช้งานได้

6. โต๊ะรับประทานอาหาร ระยะความสูงมาตรฐาน เก้าอี้จากระดับพื้นถึงที่นั่งจะอยู่ที่ 40 เซนติเมตร และจากระดับที่นั่งถึงโต๊ะอยู่ที่ 30 เซนติเมตร ส่วนโต๊ะจากระดับพื้นถึงพื้นที่บนโต๊ะอยู่ที่ 70 เซนติเมตร

7. ส่วนหัวเตาก็ควรมีขนาดประมาณ 75 -100 เซนติเมตร ประกอบด้วยหัวเตาขนาดต่างๆกัน

ได้หลักการออกแบบสัดส่วนให้ถูกต้องกับการใช้งานของห้องครัวแล้ว อย่าลืมไปตามหาแรงบันดาลใจหรือสามารถเลือกซื้อชุดครัวแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ที่โฮมโปรทุกสาขา www.homepro.co.th