กระเบื้องออกลาย

5. “ดาวกระจาย”

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นลายดอกหลากสีสัน ขนาด 8X8 นิ้ว จากสินพงศธร

6. “เขากวาง”

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ขนาด 8X8 นิ้ว จากสินพงศธร

7. “ลีลาวดี”

กระเบื้องเคลือบแก้วสีเขียงตองสไตล์ศิลาดล ดอกลีลาวดี ขนาด 4X4 นิ้ว ,ใบลีลาวดี ขนาด 4X8 นิ้ว ,ใบและดอกลีลาวดี ขนาด 4X8 นิ้ว จากนครไทยเซอรามิค

8. “เถาองุ่น”

กระเบื้องเพ้นท์ลาย ขนาด 4X4 นิ้ว , กรุยเชิงผนังเพ้นท์ลาย ขนาด 4X8 นิ้ว จาก L-Thai

อ่านต่อ : ยาแนวมีปัญหา…แก้อย่างไรดี