รอยต่อของ 3 ยุคในบ้านโมเดิร์นกลิ่นอายไทย

ถัดจากอาคารรูปตัวแอล ออกแบบให้มีชานเชื่อมในชั้นล่างไปยังบ้านกลาง ซึ่งให้บรรยากาศของบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ต เดิมทีบ้านหลังนี้จะทำหน้าที่คล้ายเป็นห้องรับแขกใหญ่ของทุกคน แต่ในความเป็นจริงก็เปรียบเสมือนบ้านรวมญาติและเป็นพื้นที่ซึ่งคุณแม่และคุณติ๋มใช้งานเป็นประจำด้วย เพราะบริเวณนี้จะมองเห็นผู้คนผ่านไปมาได้อย่างชัดเจน แต่ก็ยังคงความเป็นส่วนตัวด้วยการกั้นพื้นที่ด้วยแนวต้นไม้ บ้านหลังนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงส่วนรับแขก แต่เปรียบเสมือนอาคารที่เชื่อมโยงการอยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวกับแบบแนวตั้งไปพร้อมกัน

ความท้าทายของการออกแบบบ้านหลังนี้คือ การรวมเอาความเป็นอยู่ของคนจาก 3 ยุคสมัยเข้าด้วยกัน และการสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้ครอบครัวได้พบปะกันแต่ก็ยังคงต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนด้วย การมีชานไม้ บ่อปลา ครัวไทย ห้องพระ ฯลฯ สอดแทรกลงไปในพื้นที่สมัยใหม่ สร้างความน่าสนใจและเกิดเป็นความลงตัวที่อบอุ่น เพราะเป็นพื้นที่ที่คนทุกช่วงวัยในบ้านคุ้นชิน ผู้ออกแบบยังเลือกใช้หินและไม้เพื่อลดทอนความแข็งกระด้างของอาคารขนาดสามชั้น สร้างบรรยากาศที่ดูเป็น “บ้าน” มากกว่า “ตึก” ขณะเดียวกันก็เลือกใช้โครงสร้างเหล็กเพื่อให้เส้นสายของอาคารดูเบาและบาง ทำให้บ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนับจากวันนี้ไปตราบนานเท่านาน

บ้านโมเดิร์น

เจ้าของ : ครอบครัวเจริญนวรัตน์

ออกแบบภายใน : คุณสุชาติ เตชางาม

สถาปัตยกรรม : Monotello โดยคุณวรพจน์ เตชะอำนวยสุข คุณคงศักดิ์ วิจักขณทูล และคุณสหวุฒิ ปานะภาค

เรื่อง : “วุฒิกร สุทธิอาภา”

ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล

สไตล์ : ภควดี พะหุโล

อ่านต่อ : บ้านโมเดิร์นทรอปิคัลที่เกาะพะงัน