A Time to Green สีเขียวเพิ่มความสุข

ไอเดียพื้นและลานในสวน
เนื่องจากคุณหนูไม่ต้องการหญ้าในสวนเลย เพราะอยากให้สวนใช้งานสะดวกและดูแลง่าย การปรับเปลี่ยนจากหญ้ามาใช้ฮาร์ดสเคปจึงต้องใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมลงไป เพื่อไม่ให้สวนดูแข็งกระด้าง วิธีการคือใช้วัสดุปูพื้นที่ให้สีสันและสัมผัสแบบธรรมชาติ จัดวางเข้ากับพรรณไม้เขียวชอุ่ม ปล่อยให้มีใบปรกหรือส่วนของต้นทอดเลื้อยมาคลุมฮาร์ดสเคปก็จะให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ไอเดียเหล่านี้แม้ว่าจะมีการใช้วัสดุหลากหลายแบบ แต่ก็มีการจัดวางและใช้จำนวนที่พอเหมาะ วัสดุต่างชนิดยังทำหน้าที่แบ่งส่วนและกั้นขอบเขตแต่ละจุดได้อีกด้วย