พรรณไม้คู่เหมือน

พรรณไม้คู่เหมือน

พรรณไม้คู่เหมือน
พรรณไม้คู่เหมือน

เสลา VS ตะแบก VS และอินทนิล

เสลา ดอกไม้สีม่วง

เสลา ดอกไม้สีม่วง

เสลา เปลือกลำต้นสีน้ำตาลดำหรือสีคล้ำแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว ปลายกิ่งย้อยลู่ลงสู่พื้น ใบมีขนปกคลุมประปราย ช่อดอกออกตามกิ่งตามง่ามใบและปลายกิ่ง แต่ช่อไม่ชูตั้งขึ้น เมื่อดอกในช่อบานจะชิดกัน ดอกสีชมพูอมม่วง ออกดอกช่วงฤดูร้อน ผลมีผิวเรียบเป็นมันสีน้ำตาลไหม้ มีชื่ออื่น ๆว่า เสลาใบใหญ่อินทรชิต

http://book.baanlaesuan.com/plant-library/thai-bungor/

ตะแบก

ตะแบก

ตะแบก เปลือกลำต้นสีเทาเรียบลื่นเป็นมัน มักมีรอยแผลเป็นหลุมตื้นคล้ายเปลือกต้นฝรั่ง ใบอ่อนมีขนปกคลุม ใบแก่เกลี้ยง ช่อดอกออกตามปลายกิ่งโค้งชูเหนือเรือนยอด มีดอกจำนวนมาก ดอกขนาดเล็กบานเต็มที่ กว้าง 4-5 เซนติเมตร ดอกในช่อเรียงกันห่าง ๆ ทำให้ช่อดอกโปร่ง ดอกสีม่วงอมชมพู สีจะจางซีดลงเกือบเป็นสีขาวเมื่อดอกโรยผลผิวเรียบเป็นมันสีน้ำตาลเข้ม มีขนปกคลุมบาง ๆที่ส่วนปลาย ออกดอกในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-กันยายน)

http://book.baanlaesuan.com/plant-library/thai-crape-myrtle/

อินทนิลบก
เครดิต: https://th.wikipedia.org/wiki/
อินทนิลบก
เครดิต: https://th.wikipedia.org/wiki/

อินทนิลบก ลักษณะคล้ายอินทนิลน้ำมาก แต่ใบ ดอก และผลมีขนาดใหญ่กว่า ใบป้อมและกว้างกว่าใบอินทนิลน้ำปลายใบมนกว้างหรือแหลมเป็นติ่งสั้น ๆ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกไม่ชูตั้งขึ้นเหนือเรือนยอด ขนาดของดอกบาน กว้าง 10-13 เซนติเมตร แต่ละดอกจะชิดกันเป็นกลุ่มดอกสีม่วงอมชมพูและสีจะจางซีดลงเป็นสีขาวอมชมพูออกดอกช่วงฤดูร้อน มีชื่ออื่น ๆ ว่ากาเสลาจ้อล่อจะล่อ

อินทนิลน้ำ
เครดิต: https://medthai.com/
ดอกอินทนิลน้ำ
เครดิต: https://medthai.com/

อินทนิลน้ำ เปลือกลำต้นสีเทาหรือน้ำตาลอ่อนค่อนข้างเรียบอาจตกสะเก็ดเป็นแผ่นบาง ๆ บ้างเล็กน้อย ใบเกลี้ยง ปลายใบเรียวแหลม ผลิใบอ่อนเต็มต้นพร้อมช่อดอก สังเกตได้ง่ายที่ตำแหน่งช่อดอกเป็นพุ่มทรงเจดีย์ชูตั้งขึ้นเหนือเรือนยอดโดยรอบ ขนาดของดอกบาน กว้าง 5-8 เซนติเมตร ออกชิดกันเป็นกลุ่มสีม่วงสดม่วงอมชมพูจนถึงชมพู และสีจะซีดจางลงเล็กน้อยเมื่อดอกโรย ผลมีผิวขรุขระสีคล้ายเนื้อไม้ ออกดอกช่วงฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม)

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.royin.go.th/