บ้านไม้ รีโนเวต 3 หลัง 3 แบบเก็บความทรงจำเก่า ไว้ในบ้านหลังใหม่

2 – บ้านครึ่งอิฐ ครึ่งไม้
NEW LIFE, OLD PLACE บ้านเก่าชีวิตใหม่

คืนชีวิตให้กับบ้านหลังเก่าอายุกว่า 70 ปี คงสภาพเดิมไว้โดยเปลี่ยนเสาใหม่ให้เป็นเสาไม้เหมือนเดิม และนําไม้เนื้อแข็งมาทดแทนเสาบางจุดที่ไม่สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างได้ตลอดจนงานระบบที่ต้องจัดการใหม่ทั้งหมด แต่เดิมที่ดินริมคลองผืนนี้ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น 3 หลัง  เลือกรื้อเรือนไม้ทั้ง 2 หลังออก เพื่อนําไม้ที่ยังสภาพดีมาดีไซน์เป็นผนังใหม่แทนผนังเก่าที่รื้อออกไปเพราะผุพังจากปลวกและความชื้น เหลือไว้เพียงโครงสร้างหลัก

erm_157_p104-120_rm-to-rm-02-17

บ้านครึ่งอิฐครึ่งไม้บ้านครึ่งอิฐครึ่งไม้ออกแบบโดยภูมิปัญญาคนรุ่นเก่าของคุณหลวงวิชัยนิตินาถ ได้รับการชุบชีวิตให้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกคร้ังท่ามกลางพื้นที่สีเขียว

ชานนั่งเล่นต่อเนื่องจากห้องนั่งเล่น เน้นความโปร่งโล่ง ไม่มีอะไรมาบดบังสายตา จึงชมวิวคลองและสวนได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ียังทําหลังคาไม้ยื่นออกไป ช่วยบังแสงและบังฝนให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลา

ทุบห้องพระบริเวณชั้น 2 เพื่อทําเป็นดับเบิ้ลวอลุ่ม ช่วยให้ส่วนนั่งเล่นโปร่งโล่งกว่ามุมไหนๆ ด้านล่างเลือกใช้ประตูไม้บานเฟี้ยมสไตล์เดียวกับของเดิมของบ้าน ส่วนผนังด้านบนออกแบบเป็นช่องหน้าต่างไม้กรุกระจกใส รับแสงธรรมชาติได้ตลอดท้ังวัน

ทุบห้องพระบริเวณชั้น 2 เพื่อทําเป็นดับเบิ้ลวอลุ่ม ช่วยให้ส่วนนั่งเล่นโปร่งโล่งกว่ามุมไหนๆ ด้านล่างเลือกใช้ประตูไม้บานเฟี้ยมสไตล์เดียวกับของเดิมของบ้าน ส่วนผนังด้านบนออกแบบเป็นช่องหน้าต่างไม้กรุกระจกใส รับแสงธรรมชาติได้ตลอดท้ังวัน

ทางเข้าบ้านออกแบบเป็นชานขนาดย่อม เว้นสเปซโล่ง ๆ เล็กน้อยก่อนถึงส่วนรับประทานอาหาร ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าเป็นบางจุด

ทางเข้าบ้านออกแบบเป็นชานขนาดย่อม เว้นสเปซโล่ง ๆ เล็กน้อยก่อนถึงส่วนรับประทานอาหาร ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าเป็นบางจุด

ต่อขยายห้องนั่งเล่นเดิมให้ยาวออกไปอีกหน่ึงช่วงเสา แล้วผนวกรวมส่วนทํางานกับส่วนนั่งเล่นไว้ด้วยกัน ช่วยให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ นอกจากน้ี ยังเก็บประตูและหน้าต่างชุดเดิมซึ่งเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของบ้านไว้ ณ ตําแหน่งเดิมไม่ผิดเพี้ยน

ต่อขยายห้องนั่งเล่นเดิมให้ยาวออกไปอีกหนึ่งช่วงเสา แล้วผนวกรวมส่วนทํางานกับส่วนนั่งเล่นไว้ด้วยกัน ช่วยให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ นอกจากนี้ ยังเก็บประตูและหน้าต่างชุดเดิมซึ่งเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของบ้านไว้ ณ ตําแหน่งเดิมไม่ผิดเพี้ยน

เจ้าของ คุณพิม – พิม วรรณประภา และ คุณโอ – ธนัตถ์ สิงหสุวิช
อ่านต่อ : NEW LIFE, OLD PLACE บ้านเก่าชีวิตใหม่