บ้านและสวนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

คนส่วนใหญ่ออกแบบที่อยู่อาศัยก็เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ครอบครัวตัวเอง แต่สำหรับครอบครัวคอร์นวอลล์ในประเทศสิงคโปร์ มีวิธีคิดและการออกแบบที่ต่างออกไป เพราะพวกเขาต้องการบ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จึงให้ Chan Yong Ter ผู้ก่อตั้งและสถาปนิกใหญ่ของ Chang Architects มาออกแบบ โดยเป็นบ้านสองชั้นที่มีหลังคาตัดคล้ายนาขั้นบันได มีสวนขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับห้องพัก ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองสมัยใหม่ที่มีแต่ความเร่งรีบ ความเขียวขจีของสวน ไม้ผล และพืชผัก ยังทำให้อุณหภูมิของบ้านลดลง และสร้างอากาศที่สดชื่น ตัวบ้านยังมีแนวโน้มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของการบริโภคพลังงานสีเขียว ส่วนภายในจัดแบ่งจำนวนห้องให้เพียงพอกับสมาชิกในบ้านที่อายุต่างกัน รวมถึงลูกหลานรุ่นต่อไปที่จะเข้ามาอาศัย สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ยังเป็นเรื่องการออกแบบที่ดีและการนำองค์ประกอบธรรมชาติมาโอบล้อมไว้ ทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอกและฟังก์ชันการทำงานหลักที่พูดถึงประโยชน์ของการบูรณาการธรรมชาติสีเขียวลงในแผนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกด้วย

331995_1_800

ด้วยผลงานการออกแบบที่ยอดเยี่ยมนี้ ทำให้ Chan Yong Ter คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบบ้าน The Lucky Shophouse ในปี 2013 โดยเขาได้อธิบายแนวคิดไว้ว่า “ในตัวบ้านจะมีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สำหรับต้นไม้กับมนุษย์ ต้นไม้จึงเปรียบเสมือนผู้อยู่อาศัยคนหนึ่งในบ้าน”

331995_3_800 331995_7_800

เรื่อง : “เมธาวี เทวรังษี”

ภาพ : www.trendhunter.com