สิ่งที่ควรคิด ก่อนกู้ซื้อบ้าน!

ผู้ไม่มีเงินเดือนก็กู้ได้

สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ธนาคารต้องการเพียงความแน่นอนในรายได้ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน โดยต้องแสดงรายรับและรายจ่าย หรือการใช้จ่ายจากเงินที่ได้มา เพื่อยืนยันว่าผู้กู้มีความสามารถในการหาทรัพย์ตามที่แจ้งมาจริงๆ  ข้อแนะนำมีดังนี้

  • นำเงินรายได้หมุนเวียนในบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ธนาคารรู้ว่าเรามีรายรับที่แน่นอน
  • เก็บเงินสะสมไว้ในบัญชีบ้าง เพราะสามารถนำมาเป็นหลักค้ำประกัน และธนาคารจะชอบผู้ที่รู้จักออมเงิน
  • กรณีที่ทำอาชีพรับจ้างต่างๆ ให้เก็บสัญญาจ้างต่างๆไว้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  • เก็บใบหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้ไว้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  • ยื่นเสียภาษี เพราะภาษีเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงรายได้ของคุณ
  • เเสดงให้ธนาคารรู้ว่าเรามีงานทำเป็นหลักแหล่ง เช่น ถ้าขายของ ก็เเจ้งไปว่าขายของที่ไหน

ซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้านก็กู้ได้

การซ่อมบ้านหรือต่อเติมบ้านก็สามารถยื่นกู้ซ่อมบ้านได้เช่นกัน แต่จะเป็นสินเชื่ออีกแบบหนึ่ง นั่นคือสินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นการให้สินเชื่อโดยใช้หลักทรัพย์ที่ปลอดภาระมาค้ำประกัน จะได้เงินมาเป็นก้อนเพื่อให้เจ้าของบ้านไปจัดการปรับปรุงซ่อมบ้านเอง แต่ต้องมีการจัดการเงินก้อนนี้ดีๆ มิฉะนั้นอาจหมดไปโดยที่ไม่ได้ผลตามที่ต้องการก็ได้

 


อ่านเพิ่มเติม : การเลือกซื้อทาว์นโฮม

วิธีรีไฟแนนซ์ให้ประหยัดเงิน

ติดตามข้อมูลดีๆจากบ้านและสวนที่นี่