น้ำตกในสวน

2 unnamed

น้ำตกในสวน ตอนที่ 1
เชื่อว่าหลายๆคนที่มีบ้านและมีพื้นที่สวน หนึ่งในความต้องการเบื้องต้น ต้องอยากได้องค์ประกอบของน้ำ เป็นส่วนหนึ่งในสวนกัน  ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของสวนที่น่าสนใจ สามารถสร้างความเป็นธรรมชาติ เสียงและความร่มรื่นชุ่มชื่นและสร้างบรรยากาศให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ เรายังสามารถใช้เลี้ยงปลา ที่ถือเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงในสวนที่ได้รับความนิยมอีกด้วยอีกด้วย โดยปลาที่นิยมคงหนีไมพ้นปลาคาร์ฟ  ซึ่งตำแหน่งที่จะวางบ่อปลาและน้ำตก ที่เหมาะกับสวนเมืองร้อนในบ้านเราต้องเริ่มต้น หรือคำนึงถึงจากอะไรบ้าง

1. มุมมอง คือตำแหน่งของน้ำตกหรือบ่อ ควรอยู่ในตำแหน่งที่เด่นของบ้านเพื่อสามารถมองออกมาจากบ้านหรือมองในสวนแล้วเห็นได้ง่าย โดยคำนึงถึงลักษณะพื้นที่ของอาคารและบ้านประกอบกัน
2. แสง ตำแหน่งของบ่อควรได้รับแสงอย่างน้อยครึ่งวัน เพื่อให้พรรณไม้น้ำเจริญเติบโต แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรได้รับแสงมากเกินไปเพราะจะทำให้บ่อน้ำเกิดตะไคร่ หรือต้องมีการบำบัดน้ำมาก โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟด้วยแล้ว การที่บ่อได้รับแสงมากเกินไปจะทำให้ปลามีสีซีด หรือสีจางลงและโตช้าด้วย
3. ความสะดวกในการดูแลรักษา ควรมีการติดตั้งระบบบ่อกรอง น้ำตก น้ำพุ หรือหัวเจ็ท เพื่อเพิ่มการไหลเวียนและ ออกซิเจนให้กับน้ำ ได้ดี และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถถ่ายน้ำ ออกและเติมน้ำใหม่ในการดูแลระบบบ่อได้อย่างสะดวก

ซึ่งน้ำตกสามารถแยกองค์ประกอบออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนมีความสำคัญให้รูปแบบ มีความแตกต่าง มีความยากง่าย และงบประมาณที่แตกต่างกัน เช่น ตัวน้ำตก ชั้นของน้ำตก ขนาดของลำธารที่มีความกว้าง ความยาว ความลึก โดยความลึกที่เหมาะกับปลาคาร์ฟ อยู่ที่มากกว่า 50 เซนติเมตร ขึ้นไป และนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ อีกคือ ระบบพ่นอากาศ น้ำพุ นิดน้ำพุ ชนิดของวัสดุกรอง ระบบไฟใต้น้ำ ไปส่องสว่างต่างๆ

แหล่งข้องมูล

– น้ำตกในสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน : ขวัญชัย จิตสำรวย
– สวนรักสัตว์เลี้ยง สำนักพิมพ์บ้านและสวน
– สวนน้ำ 1 สำนักพิมพ์บ้านและสวน

1 unnamed

Tip
การให้อาหารปลาควรให้อย่างน้อยวันละ 2 เวลาคือเช้า และเย็น เพื่อให้ปลาเกิดความเคยชินโดยอาหารปลาควรให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนปลา ต้องคอยสังเกตว่าปลากินอาหารอย่างไร ถ้าหมดเร็วอาจให้เพิ่มได้อีกเล็กน้อย แต่ถ้าอาหารยังลอยอยู่บนผิวน้ำ แสดงว่าให้มากเกินไป ควรรีบตักออก เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียได้เร็ว โดยอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายเกลียว สไปรูไลน่า จะสามารถทำให้ปลามีสีสันที่สดใสสวยงาม สร้างความน่าสนใจในบ่อปลาน้ำตกของเราได้ดี และยังช่วยทำให้ปลาเราสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยด้วย (สนับสนุนข้อมูลโดย (OPTIMUM)

3 unnamed