แจกฟรี ภาพ สวัสดีวันพุธ พร้อมคำอวยพร

สวัสดีวันพุธ ด้วย10รูปดอกไม้สวยสดใส คำอวยพรมงคล และเกร็ดความรู้ ส่งอวยพรให้คนที่เรารักกันได้แล้ววันนี้

สวัสดีวันพุธ

สวัสดีวันพุธ พุดเวียดนาม สวัสดีวันพุธ

อยู่เย็นเป็นสุข ทุกข์ภัยอย่ามี

ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด ตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด

สวัสดีวันพุธ

โมกราชสีห์

เปี่ยมวาสนา โชคดี มีชัย

ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด และตอนกิ่ง

สวัสดีวันพุธ

นากบุด

อายุยั่งยืน หายป่วยไข้ในเร็ววัน

ออกดอกฤดูร้อน ขายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

สวัสดีวันพุธ

โมกราชินี

หลุดพ้นจากทุกข์ มีความสุขตลอดไป

ออกดอกฤดูร้อน ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด

ปริศนา

โชคดีมีชัย อายุไขยั่งยืน

ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

ชำมะนาด

ไร้ทุกข์โศก โรคภัยไม่มี

ออกดอกฤดูร้อน ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

แก้ว

สุขอุรา ใจแจ่มใส

ออกดอกตลอดปี , ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

กระดังงาโนรี

การค้าขายดี มีกำไร ดังที่หวัง

ออกดอกตลอดปี , ขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง และเสียบยอด

มะลิจันทบูร

อยู่ดีมีสุข มีสติไม่ประมาท

ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด และโน้มกิ่ง

รสสุคนธ์

หลุดพ้นจากทุกข์ มีความสุขตลอดไป

ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง


แจกฟรี ภาพ สวัสดีวันจันทร์ พร้อมคำอวยพร

แจกฟรี ภาพ สวัสดีวันอังคาร พร้อมคำอวยพร

ติดตามไอเดียบ้านและสวนได้ทาง บ้านและสวน Baanlaesuan.com