กำจัดและยับยั้ง ไวรัส ที่อาจปนเปื้อนในถังเก็บน้ำ

โควิด-19 โรคติดต่อจากโคโรนาไวรัส หรือ เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เรากำลังกังวลกันมากจนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพอนามัยมากขึ้น ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ และหมั่นล้างมือเป็นประจำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส แต่อาจจะตกม้าตาย ถ้าน้ำที่เราใช้อุปโภคบริโภคภายในบ้านมีไวรัสเข้ามาปนเปื้อน ซึ่งเรื่องนี้เราสามารถป้องกันได้ ด้วยการใช้ ‘ถังเก็บน้ำ’ มาเป็นตัวช่วยกันไวรัสอีกชั้นหนึ่ง

โดยปกติบ้านที่ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ จะมีถังเก็บน้ำไว้สำรองน้ำก่อนเข้าบ้านอยู่แล้ว นอกจากการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่มีคุณสมบัติของความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ ซึ่งเป็นปราการชั้นนอก ยังต้องพิจารณาคุณสมบัติด้านสุขอนามัยอื่นๆ ภายในถังเก็บน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสกับน้ำโดยตรงด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

ความทนทาน ไร้สารตะกั่ว และโลหะหนัก  เราอาจจะคุ้นเคยกับถังเก็บน้ำสแตนเลส ซึ่งหากเลือกถังเก็บที่ใช้วัสดุไม่มีคุณภาพอาจเกิดสนิมในภายหลัง หรือถังเก็บน้ำพลาสติก PE ที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น แต่เหมาะกับการติดตั้งในร่ม เพราะหากตั้งไว้กลางแดดนานๆ อาจเกิดปัญหารอยแยกหรือกรอบแตกได้ รวมถึงการใช้วัสดุไม่ทึบแสง ก็ทำให้มีโอกาสเกิดตะไคร่น้ำภายหลัง แต่หากเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุ elixir™ (เอลิเซอร์) จากเทคโนโลยีการผลิตแบบคอมพาวนด์ของเอสซีจี จะทำให้สีที่ใช้ผลิตผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับวัสดุพอลิเมอร์ ส่งผลให้สีไม่หลุดลอก ไร้สารตะกั่วและสารปรอท และไม่พบสารหนู* ซึ่งเป็นสารโลหะหนักอันตราย
*จากการทดสอบภายใต้มาตรฐาน European Directive 94/62/EC และภายใต้มาตรฐาน มอก. 656:2556

ถังเก็บน้ำทึบแสง หากติดตั้งถังเก็บน้ำที่ไม่สามารถทนต่อแสงแดด จะทำให้แสงส่องถึงภายในตัวถัง และทำให้เกิดตะไคร่น้ำที่มาพร้อมกับเชื้อราและแบคทีเรีย หากรับประทานเข้าไปอาจทำให้เจ็บป่วยและก่อให้เกิดมะเร็งได้ ดังนั้น จึงควรใช้ถังเก็บน้ำทึบแสง ที่ป้องกันการลอดผ่านของแสงแดดได้ 100% จะทำให้ไม่เกิดตะไคร่น้ำ สามารถนำไปใช้สำรองน้ำได้อย่างมั่นใจในความสะอาด และปลอดภัย  

ไวรัส
(ทดสอบใช้แสงเลเซอร์ส่องผ่านถังน้ำ DOS NATURA KV)

ใช้วัสดุ Food Grade ที่ได้การรับรองว่าสามารถนำมาใช้สัมผัสอาหารและน้ำดื่มได้ปลอดภัย

ถังเก็บน้ำป้องกันไวรัส คุณสมบัติที่หลายคนกำลังมองหาในตอนนี้ ด้วยนวัตกรรม Advance Silver Combac Antimicrobial ที่ DOS Life พัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับถังเก็บน้ำรุ่น DOS Natura KV มีคุณสมบัติกำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัส ได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย

Advance Silver Combac Antimicrobial คือ นวัตกรรมอนุภาคเงินบริสุทธิ์ ที่มีขนาดเล็กระดับไมครอนผสมอยู่ในเนื้อและวัสดุภายในของถังเก็บน้ำ ทำหน้าที่ส่งประจุอิออน+ เข้าเจาะเปลือกหุ้มโคโรนาไวรัส ยับยั้งและทำลายสารพันธุกรรม ทำให้ไวรัสไม่สามารถเติบโตและแพร่พันธุ์ต่อได้ และสลายไปในที่สุด ซึ่งมีกระบวนการทดสอบการกำจัด โดยการนำเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกันกับเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ไปทดสอบกับชิ้นส่วนของถังเก็บน้ำ พบว่านวัตกรรมถังเก็บน้ำดังกล่าว สามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 99.92% ขณะเดียวกัน สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% โดยได้รับการรับรองผลจากห้องปฏิบัติการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ไวรัส
(ภาพ การทำงานของอนุภาค Ag+ ในการดักจับไวรัส)

            เหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางการเลือกถังเก็บน้ำ ที่จะทำให้น้ำดื่มน้ำใช้ในบ้าน สะอาด ปลอดภัย และป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้ามา และเราก็ดื่มกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัว