10 ต้นไม้พุ่มจัดสวน ที่นิยมนำมาใช้ตกแต่งสวนได้ทุกสไตล์

ต้นไม้พุ่มเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าสนใจทั้งเรื่องสีสันของดอก ใบ หรือรูปทรงของ ไม้พุ่ม และด้วยขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้ต้นไม้กลุ่มนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หนึ่งในองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เช่นกันในการเป็นไม้จัดสวน ทุกสไตล์ หรือนำมาปลูกใส่กระถางเพื่อวางประดับตามมุมต่างๆของบ้าน ไม้พุ่มยอดฮิต

เราจึงอยากรวบรวม ไม้พุ่มจัดสวน ที่นิยมตกแต่งสวนมาเป็นตัวอย่างให้คุณเลือกไปปลูกได้ตามกันดังนี้

ความหมายของไม้พุ่ม

ต้นไม้พุ่ม คือ ต้นไม้ที่มีระดับความสูงไม่เกิน 6 เมตร มีทั้งแบบหลายลำต้นแยกจากผิวดินเป็นกอ หรือแตกกิ่งก้านสาขาใกล้ผิวดินเป็นพุ่ม มีอายุต้นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หากนำต้นไม้พุ่มไปจัดสวนแล้วยังไม่ได้ระยะความสูงที่ใจต้องการควรปล่อยให้ต้นโตขึ้นไปก่อน ไม่ควรรีบตัดแต่ง แต่หากปล่อยไว้นานความสูงและทรงพุ่มจะแน่นเกินระยะที่ต้องการ ควรตัดแต่งอยู่เสมอ สามารถแยกออกได้เป็น

-ต้นไม้พุ่มสูง ส่วนมากจะจำแนกด้วยความสูงของต้นที่มีความสูงประมาณ 1.80-2 เมตร ใช้ปลูกเพื่อพรางตา สร้างความเป็นส่วนตัวในสวน เหมาะสำหรับกั้นแบ่งกำหนดขอบเขตให้มุมพักผ่อนส่วนตัว มีทั้งไม้ต้นที่เติบโตเป็นลำตั้งขึ้นและไม้กอที่มีหลายลำในหนึ่งกอ

-ต้นไม้พุ่มกลางและเตี้ย ความสูงของต้นประมาณ 0.50-1.50 เมตร ใช้สำหรับเพิ่มมิติให้สวน ทำให้สวนดูไม่แบน กำหนดขอบเขตกั้นแบ่งเพื่อกำหนดฟังก์ชันต่างๆ เช่น ระหว่างสนามหญ้ากับสวนหรือปลูกริมรั้วที่ต้องการมองเห็นมุมมองทิวทัศน์ภายนอกได้ชัดเจน มีทั้งต้นโตเป็นลำตั้งขึ้นและไม้กอที่มีอยู่หลายลำในหนึ่งกอ

1.พยับหมอก

ไม้พุ่มยอดฮิต ไม้พุ่มจัดสวน
พยับหมอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumbago auriculata Lam.
วงศ์: Plumbaginaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

2.กุหลาบ

ไม้พุ่มยอดฮิต ไม้พุ่มจัดสวน
กุหลาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa chinensis Jacq. var minima Voss.
วงศ์: Rosaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
ดิน : ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ํา
และอากาศดี

3.ชาฮกเกี้ยน

ไม้พุ่มยอดฮิต ไม้พุ่มจัดสวน
ชาฮกเกี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carmona retusa (Vahl.) Masum
วงศ์: Boraginaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้งได้ดี
ดิน : ดินร่วน

4.แวววิเชียร

ไม้พุ่มยอดฮิต ไม้พุ่มจัดสวน
แวววิเชียร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Angelonia goyazensis Benth.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนหรือดินเหนียว

5.ลิ้นมังกร

ไม้พุ่มยอดฮิต
ลิ้นมังกร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Angelonia goyazensis Benth.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนหรือดินเหนียว

6.อากาเว่

อากาเว่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Agave spp.
วงศ์: Agavaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วนและดินทราย

7.หมากผู้หมากเมีย

ไม้พุ่มจัดสวน
หมากผู้หมากเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cordyline fruticose (L.) A.Chev.
วงศ์: Agavaceae
แสง : แดดครึ่งวันหรือรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

8.ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth
วงศ์: Araceae
แสง : แดดรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

9.กระดาด

กระดาด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don
วงศ์: Araceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : มากถึงปานกลาง
ดิน : ดินเหนียวหรือดินร่วน

10.ผกากรอง

ไม้พุ่มยอดฮิต
ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lantana camara L.
วงศ์: Verbenaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนปนทราย


30 ต้นไม้ยอดฮิต ที่มาแรง และเป็นที่นิยมปลูกากที่สุดในปี 2022

บ้านและสวน ฉบับที่ 540 (สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม และ สั่งซื้อได้ที่นี่