จุดเริ่มต้นของ “ไร่รื่นรมย์” ธุรกิจเกษตรเพื่อสังคม

From Raw to Rare

จุดเริ่มต้นของ ไร่รื่นรมย์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ เปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์  อดีตนักเรียนนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ที่ครอบครัวทำธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ในอยู่ในเมืองกรุง แต่ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาปรับปรุงพื้นที่กว่า 200 ไร่ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมาทำธุรกิจเกษตรเพื่อสังคม

“ประมาณ 8 ปีที่แล้ว เปิ้ลเริ่มตัดสินใจอยากพัฒนาชุมชนผ่านทางธุรกิจ ยึดมั่นในการทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้บริโภค และระบบนิเวศโดยรวม เปิ้ลเลือกที่จะไม่เดินเพียงลำพัง แต่เลือกที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงในการ พัฒนาทีมงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานอยากพัฒนาตัวเอง เหมือนกับเป็นการระเบิดจากภายใน ที่ทำให้พวกเขารู้สึกอยากพัฒนาตัวเอง ให้เขารู้สึกว่าทำสิ่งที่มีคุณค่า มีเป้าหมายในชีวิต

เพราะพวกเราตั้งใจอยากให้ไร่รื่นรมย์เป็นพื้นที่ community ที่ๆจะเปิดประสบการณ์และสร้างแรงบัลดาลใจให้คนกลับเข้ามาหาความสมดุลของธรรมชาติและกับตัวเอง ผ่านไร่เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ที่พักฟาร์มสเตย์ ร้านอาหารสุขภาพสร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่ดีจากการทำเกษตรที่ดี กิจกรรมและคอร์สเรียนวิถีชีวิตอินทรีย์ให้ใกล้ชิดธรรมชาติ และผ่านทางสินค้าเกษตรสดและแปรรูปอินทรีย์ที่ได้รับมาตราฐานสากล และจากวัตถุดิบชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่พวกเราตั้งใจปลูกและพิถีพิถันในการดูแลทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีที่สุด ให้กับผู้บริโภคทุกคน

เปิ้ลและทีมยังตั้งใจอยากที่จะเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ที่ เติบโตไปพร้อมกับชุมชน ผ่านการออกแบบพื้นที่ พัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรแปรรูป หลังจากที่เปิ้ลได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี the creator และได้เรียนรู้วิธีการนำเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ก็นำมาปรับใช้ในด้านการดำเนินธุรกิจในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เปิ้ลและทีมเห็นแผนธุรกิจที่ชัดเจนและภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นโดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนใคร

และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนในยุคปัจจุบันที่มีชีวิตเร่งรีบ  ด้วยสินค้าเกษตรแปรรูปในแบบสร้างสรรค์ สะดวก เร็ว อร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทานได้ทั้งครอบครัว และที่สำคัญคือราคาย่อมเยาที่ทุกคนเข้าถึงได้

เราตั้งใจอยากจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้การใส่ใจดูแลสุขภาพ เป็นเรื่องที่สนุก สร้างสรรค์ และทำให้ไม่เป็นเรื่องยาก อีกต่อไป

และในขณะเดียวกันเราอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้สะดวกขึ้น เพื่อสนับสนุนชุมชน ให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งมีชีวิตล้วนมีค่าและทุกชีวิตล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกัน”