WALL CREATION : สร้างสรรค์ผนังแปลกตา… “ผนังฉาบคลื่น”

info-tiger_01-01

อุปกรณ์
  1. เสือเดคอร์ Color Render (ฉาบสี)
  2. เกรียงฉาบ
  3. ฟองน้ำ
  4. สีอะคริลิก
ขั้นตอน
  1. ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า
  2. ฉาบปูนบนผนัง
  3. ลูบผิวปูนที่ยังหมาดด้วยฟองน้ำ
  4. เคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์