บอร์เดอร์ คอลลี่

ลักษณะสายพันธุ์และนิสัย “บอร์เดอร์ คอลลี่ (Border Collie)”

บอร์เดอร์ คอลลี่
บอร์เดอร์ คอลลี่

ประวัติสายพันธุ์

สุนัขสายพันธุ์ บอร์เดอร์ คอลลี่ (Border Collie) มีเชื้อสายที่สืบทอดมายาวนานเกือบเท่ากับมนุษยชาติ เมื่อหลายศตวรรษก่อน ในภูมิประเทศระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักกันในนาม Anglo-Scottish border มีคนเลี้ยงแกะจำนวนมากใช้ “สุนัขต้อนแกะ” เพื่อเฝ้ายามและคอยฟังเสียงฝูงสัตว์ของพวกเขา โดยพวกมันมีเชื้อสายโดยตรงของคอลลี่ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมักพบในเกาะอังกฤษ อย่างไรก็ตามชื่อคอลลี่ (Collie) ปรากฏครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาจากภาษา Celtic (ภาษาที่คนอินโด-ยุโรปใช้) แปลว่า “มีประโยชน์”

สายพันธุ์แท้เกือบทั้งหมดของคอลลี่ได้ถูกบันทึกไว้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากสุนัขพันธุ์ Old Hemp ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคคอลลี่ โดย Old Hemp เป็นสุนัขสามสีที่เกิดใน Northumberland ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 Old Hemp กลายเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในสุนัขที่ฉลาดที่สุดและเป็นสุนัขไล่ต้อนที่มีการตอบสนองได้ดีจนเป็นที่ยอมรับมาถึงปัจจุบัน Old Hemp  มีความแข็งแรงและมีพละกำลัง สามารถโต้ตอบได้ดีกว่าสุนัขเลี้ยงแกะสายพันธุ์อื่น ๆ ในยุคนั้น ภายหลัง Adam Telfer เจ้าของ Old Hemp ได้นำมันมาเป็นต้นแบบในการขยายพันธุ์

ในปีค.ศ. 1915 มีชายคนหนึ่งชื่อ James Reid เป็นเลขานุการของ International Sheep Dog Society ในสหราชอาณาจักร James Reid เป็นคนแรกที่บัญญัติคำว่าบอร์เดอร์ คอลลี่ (Border Collie) เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคอลลี่ของ KC โดยถูกแนะนำครั้งแรกเมื่อปีค. ศ. 1860 ในงานแสดงสุนัขที่ประเทศอังกฤษ ในขณะที่คอลลี่ (Scotch Collie, Rough Collie และ Smooth Collie) กลายเป็นที่แพร่หลาย แต่บอร์เดอร์ คอลลี่ไม่ใช่หนึ่งในสายพันธุ์ที่ถูกรวมอยู่ในนั้น

ต่อมาบอร์เดอร์ คอลลี่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนที่มาชมการสาธิตการต้อนฝูงสัตว์ เพียงแค่เจ้าของส่งสัญญาณมือและเรียกพวกมันมา มันก็สามารถตอบสนองได้ทันที ทำให้สายพันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่เป็นสุนัขต้อนแกะที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน โดย บอร์เดอร์ คอลลี่ ได้รับการยอมรับจาก AKC ในวันที่ 1 ตุลาคม ปีค.ศ.1995