VRSteel.com

ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือลูกค้ารายย่อยก็ซื้อเหล็กได้ในราคาดีกว่าที่ VRSteel.com

VRSteel.com
VRSteel.com

หลายต่อหลายครั้งที่ผู้รับเหมา หรือผู้ซื้อรายย่อย มักจะได้ราคาซื้อเหล็กที่สูงกว่าผู้ซื้อรายใหญ่ เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการต่อรองราคา แต่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ VRSteel.com

แพลทฟอร์มสั่งซื้อเหล็กออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยที่เสิร์ฟความสะดวกในการสั่งซื้อเหล็ก ผ่านระบบ Dynamic Price จะทำให้สมาชิกทุกรายทุกประเภท ทั้งผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน รวมถึงผู้ค้ารายย่อย ได้ราคาเหล็กที่ดีกว่า และยังเข้าถึงราคาได้ทันทีแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

เหล็ก วัสดุก่อสร้างที่ถูกใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างอาคาร โดยเฉพาะส่วนของโครงสร้าง ซึ่งต้องการความแข็งแรง ทนทาน ปริมาณการใช้เหล็กในงานก่อสร้างจึงมีจำนวนมหาศาลและมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตปริมาณการใช้เหล็กมีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วย เหล็ก จึงเป็นหนึ่งในสินค้า Commodity เช่นเดียวกับทองคำและน้ำมัน ซึ่งราคาเหล็กในตลาดมีการขึ้นลงทุกวัน เพียงแต่ไม่ได้มีการประกาศหรือแจ้งอย่างเป็นทางการ ต่างจากราคาน้ำมันและทองที่จะมีประกาศราคาขึ้นลงในทุกๆ วันนั่นเอง

ราคาเหล็กที่แปรผันขึ้นลงในทุกวันนี้ย่อมส่งผลต่อการซื้อขายวัสดุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมา ผู้ค้ารายย่อย หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคาก่อสร้าง ซึ่งหากประมาณตัวเลขผิดพลาด หรือซื้อเหล็กที่ราคาสูงว่าราคากลางในตอนนั้น อาจจะสร้างความเสียหายหรือขาดทุนได้ VRSteel เว็บไซต์จำหน่ายเหล็กออนไลน์เจ้าแรกในเมืองไทยเข้าใจในความต้องการนี้ จึงได้พัฒนาระบบ Dynamic Price เพื่อเข้ามาเชื่อมความเป็นไปได้ที่จะสร้าง ราคาที่เหมาะสม (Fair Price) ให้กับผู้บริโภคในทุกกลุ่มนั่นเอง ทั้งผู้รับเหมา ผู้ค้ารายย่อย และผู้บริโภคขั้นปลาย ก็สามารถเข้าถึงราคาที่ดีได้แม้จะมีปริมาณความต้องการที่แตกต่างกัน

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายทางธุรกิจแบบ B2B และ B2C ต่างมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน อย่าง B2B (Business-to-Business) หรือการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการถึงผู้ประกอบการด้วยกันเอง ซึ่งการขายสินค้าแบบ B2B นี้ มักจะเป็นการค้าในเชิงธุรกิจ มีการเจรจาต่อรองซึ่งอ้างอิงเป็นความสัมพันธ์ที่เน้นความต่อเนื่องระหว่างกัน โดยส่วนใหญ่จึงไม่มีมาตรฐานการให้ราคาที่ชัดเจน ต่างกับส่วนของ B2C (Business-to-Customer) หรือการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการถึงผู้บริโภคโดยตรง จะเป็นการซื้อขายที่ตั้งราคาตายตัว(ราคาปลีก) เนื่องจากไม่สามารถคาดหวังการซื้อในปริมาณมากหรือความต่อเนื่องของความต้องการซื้อในอนาคตจากผู้บริโภคได้ แม้ว่าในบางครั้งผู้บริโภครายย่อยอาจมีปริมาณความต้องการซื้อในปริมาณมากก็ตาม

ด้วยระบบการเสนอราคาเหล็กแบบ Dynamic Price ของ VRSteel.com ที่สามารถทำลายข้อจำกัดที่ไม่ชัดเจนในแบบ B2B และสามารถปรับเปลี่ยนสมดุลราคาให้เหมาะสมได้มากกว่าการตั้งราคาปลีกแบบ B2C จะทำให้สมาชิก VR member เข้าถึงราคาเหล็กได้แบบเรียลไทม์ ในราคาที่ไม่ต่างจากผู้ซื้อรายใหญ่ที่ได้ราคาหน้าโรงงาน “ราคาที่ดีขึ้น” จึงเป็นสิทธิประโยชน์โดยตรงของ VR member ทั้งนี้ เนื่องจาก Platform ของ  VRSteel จะทำการจดจำการสั่งซื้อผ่านระบบอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการจดจำประวัติการให้ราคา ดังนั้น หากสมาชิกมีความถี่ในการเช็คราคาและสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ระบบ Dynamic Price ก็จะปรับเกณฑ์ราคาให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้สมาชิก VR member จะได้การสะสม VR point ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ โดยสามารถนำคะแนนไปใช้เพื่อเป็นส่วนลด หรือ Rewards ต่างๆ ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกว่าในการสั่งซื้อเหล็กออนไลน์

Dynamic Price ราคาเหล็กเฉพาะคุณไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ได้ราคาเหล็กแบบ Win-Win ทั้งผู้รับเหมา ผู้ค้ารายย่อย และเจ้าของบ้าน หรือไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าในกลุ่มไหนก็ตาม มาสำรวจด้วยตัวคุณเองได้แล้วในเว็บไซต์ผู้ค้าเหล็กออนไลน์เจ้าแรกในเมืองไทยที่ www.vrsteel.com