BETTERISM – GOOD DESIGN FOR A BETTER WORLD ดีไซน์ที่ดีต่อโลกและดีต่อเรา

BETTERISM นิทรรศการล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยนิตยสาร room ในงานบ้านและสวนแฟร์ select 2020 ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ นี้ ผู้ชมงานจะได้พบกับการรวบรวมผลงานออกแบบที่เกิดขึ้นบนความตั้งใจที่อยากให้โลกดีขึ้น เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดี ๆ สู่สังคมในวงกว้าง

ท่ามกลางบรรยากาศโลกที่ดูวุ่นวายและอึมครึมไปด้วยข่าวคราวของความสูญเสียจากสงคราม ปัญหามลภาวะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เเละการขาดแคลนทรัพยากร ไปจนถึงการระบาดของโรคชนิดใหม่ ชวนให้รู้สึกว่าที่ผ่านมา เราละเลยสังคมและสิ่งแวดล้อมมานานเพียงใด ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกและชีวิตของทุกคนกันอย่างจริงจัง จากจุดนี้เองจึงทำให้งานออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งบางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย หรือเป็นเพียงสิ่งจรรโลงใจเท่านั้น กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ เพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน

เมื่อนักออกแบบเริ่มคิดถึงโลก สังคมส่วนรวม และผู้คนในท้องถิ่นมากขึ้น ดีไซน์เทรนด์ที่เกิดขึ้นจึงชวนให้อบอุ่นหัวใจ ทั้งต่อตัวของผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน ในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้โลก เเละเป็นผู้มอบคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคม กลายเป็นความพึงใจเเละค่านิยมใหม่ที่ตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของชีวิตในทศวรรษนี้ เรียกได้ว่านับแต่นี้งานออกแบบมิใช่เรื่องของรูปแบบ รูปทรง เเละสีสันเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องราวเบื้องหลัง ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การนำไปใช้ จวบจนถึงกระบวนการกำจัดหลังการใช้งานเสร็จสิ้น

ตามไปชมแนวโน้มงานออกแบบที่เกิดขึ้น ทั้งงานออกแบบที่ดีต่อโลกของเรา สังคม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์ ซึ่งการออกแบบที่ว่านี้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ แอปพลิเคชัน ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ แล้วคุณจะพบว่าดีไซน์ดี ๆ เกิดขึ้นได้ใกล้ตัว

1.Better for Our PLANET

จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นมายาวนานและร้ายแรงขึ้นเรื่อย ๆในทศวรรษนี้ ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนและสรรพสัตว์ทั่วโลกโดยตรง รวมไปถึงปัญหามลภาวะต่าง ๆ ที่ทำลายคุณภาพชีวิตของเรา หลายปีที่ผ่านมาแนวโน้มการออกแบบมุ่งสู่การนำพาธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ถึงวันนี้เราคิดกันมากขึ้น ใส่ใจกันมากขึ้น ไม่ใช่แค่การออกแบบ แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการผลิต และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาด้วย

1.1 Too Good To Go

BETTERISM

ภาพ: toogoodtogo.org

ขยะจากอาหารเหลือทิ้งทั่วโลกต่อวันนั้นมีจำนวนมหาศาล ทั้งจากเบเกอรี่ ไปจนถึงร้านอาหารขนาดใหญ่ที่ทิ้งอาหารในสภาพสดใหม่ ซึ่งขายไม่หมดในแต่ละวันอย่างไม่มีทางเลือก อันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาหารเหล่านี้ผลิตขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน เเละพลังงานมากมาย อีกทั้งยังนับเป็นต้นกำเนิดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8% ที่เกิดขึ้นบนโลก ด้วยความที่เล็งเห็นว่าอาหารเหลือจากการจำหน่ายนั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก Too Good To Go จึงเป็นองค์กรที่รับอาหารเหลือ ซึ่ง “ดีเกินกว่าจะทิ้ง” จากเครือข่ายร้านอาหารและเบเกอรี่ เพื่อนำมาแพ็คขายใหม่ในราคาที่ถูกลง ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากอาหารในแต่ละวันลงได้เป็นอย่างดี

1.2 Misoka Bamboo

BETTERISM แปรงสีฟันไม้ไผ่

ภาพ: https://mom.maison-objet.com/en/product/60607/misoka-bamboo

แปรงสีฟันไม้ไผ่ กับการนำเสนอแนวคิดใหม่ให้กับกิจวัตรประจำวันของเรา นอกเหนือไปจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แปรงสีฟันนี้ยังมีนวัตกรรมจากนาโนเทคโนโลยีช่วยให้ฟันสะอาด โดยไม่ต้องใช้ยาสีฟัน จึงช่วยลดขยะพลาสติกจากหลอดยาสีฟันได้

1.3  IKEA  Förändring

ภาพ: https://newsroom.inter.ikea.com/news/ikea-contributes-to-reducing-air-pollution-with-f-r-ndring–a-collection-based-on-rice-straw/s/366c69f4-942a-48fa-9269-8d5e6d11fdf8

IKEA นำเสนอคอลเล็กชั่นของตกแต่งบ้านที่ทำจากฟางข้าวและตอซัง ที่เกษตรกรในประเทศอินเดียมักเผาทิ้ง ก่อนการเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ในครั้งถัดไป การรับซื้อฟางข้าวและตอซังมาผลิตชิ้นงานจึงช่วยลดการเผาพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อมลภาวะอย่างร้ายแรงในอินเดีย ทั้งยังช่วยสร้างรายได้ใหม่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

2.Better for our SOCIETY

สังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่เต็มไปด้วยขีดจำกัด ทั้งความแออัดของพื้นที่อยู่อาศัย เเละปัญหาอาชญากรรม อันสืบเนื่องมาจากปัญหาการว่างงาน ส่วนผู้คนในชนบทก็ยังคงเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ และเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังผู้ด้อยโอกาส กลับยิ่งพบว่าพวกเขาเหล่านั้น ต้องการความช่วยเหลือมากยิ่งกว่า งานออกแบบจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความหวัง และมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหา รวมถึงช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างตรงจุด

2.1 Modskool

ภาพ: https://socialdesigncollab.org

โรงเรียนนอกระบบของชุมชนเกษตรกรในประเทศอินเดีย ได้รับการออกแบบโดยระบบโมดูลาร์ เพื่อรองรับปัญหาการถูกขับไล่พื้นที่ จนต้องย้ายที่ตั้งอยู่บ่อยครั้ง โดยชิ้นส่วนผนังทั้งหมดของโรงเรียนทำมาจากไม้ไผ่สาน สามารถถอดประกอบได้ ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายไปสร้างยังที่ใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยผลงานนี้เป็นการออกแบบของกลุ่มนักออกแบบเพื่อสังคม Social Design Collaborative

2.2 Glasir project

ภาพ: https://www.framlab.com/glasir

กลุ่มนักออกแบบ Framlab วิจัยพบว่า 20% ของชาวนิวยอร์ก ขาดความมั่นคงทางอาหาร พวกเขาจึงออกแบบสวนแนวตั้งที่เลียนแบบการเติบโตของต้นไม้ใหญ่ โดยนำไปติดตั้งในย่านบรู๊กลิน พร้อมระบบการปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพ ใช้น้ำน้อย และลดการใช้ยาฆ่าแมลง เพื่อเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้แก่กลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

 3.Better for our CULTURE

งานออกแบบที่มุ่งรักษาวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นให้คงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตสมัยใหม่ ไม่ต่างจากการพยายามคงความรุ่งเรืองของแต่ละท้องถิ่น ปรับประยุกต์เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ จึงช่วยลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ ทั้งยังเป็นการสร้างกระแสความเคลื่อนไหวของงานออกแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่อย่างลงตัว

3.1 SandRiver Mongolia Cashmere

ภาพ: https://www.sandrivercashmere.com/pages/our-cashmere

ผ้าแคชเมียร์ที่ผลิตจากวัตถุดิบชั้นเลิศที่ดีที่สุด โดยผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ราบสูงอะแลสกา ท่ามกลางหุบเขาสูงกว้างขวางกว่า 260,000 ตารางไมล์ ในมองโกเลีย ซึ่งมีเเหล่งวัตถุดิบจากขนแพะพันธุ์แคชเมียร์สายพันธุ์แท้บนเทือกเขาอะแลสกา ในขั้นตอนการทำงานผู้ผลิตได้ร่วมคลุกคลีทำงานกับชุมชนในท้องถิ่นที่ทำงานปศุสัตว์ 30 ครอบครัว พร้อมฝูงแพะกว่า 100 ตัว บนทุ่งหญ้ากว้าง เมื่อได้ขนเเพะมาเเล้วจะนำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงใช้เทคนิคเเละวิถีท้องถิ่นดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน

3.2  Nila House

ภาพ: https://www.nilajaipur.com

ร้านค้ากลางเมืองชัยปุระ  เน้นจำหน่ายงานออกแบบที่มุ่งการคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ และการทอผ้าแบบพื้นเมืองของชาวอินเดีย โดยสร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนของศิลปิน นวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมสนับสนุนกลุ่มช่างทอท้องถิ่น รวมถึงการนำสินค้าดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ถ้าคุณสนใจงานออกแบบที่ดีต่อโลกและสังคมของเรา ตามไปชมนิทรรศการ BETTERISM – Good Design for a Better World นิทรรศการที่รวบรวมงานออกแบบที่เกิดขึ้นบนความตั้งใจที่อยากให้โลกดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยผลงานออกแบบเหล่านั้นสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่ผู้คนในวงกว้าง เเล้วพบกับเราเเละงานดีไซน์ดี ๆ ได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์ select 2020 ระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ. 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 


เรื่อง : MNSD
ภาพ : เอกสารประชาสัมพันธ์

อ่านไฮไลต์งาน “บ้านและสวนแฟร์ select 2020” ดีไซน์แฟร์ที่จะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น