ASEAN GASTRONOMY TOURISM FAIR งานแฟร์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ผ่านกันไปแล้วกับงาน ASEAN GASTRONOMY TOURISM FAIR ซึ่งจัดขึ้นที่ C ASEAN ตึก CW เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน ที่ผ่านมา

ASEAN GASTRONOMY

งานนี้เป็นงานแฟร์ที่นำเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งพูดถึงแนวทางการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่น ผ่านวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ การต่อยอดในการทำธุรกิจ และการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ไปต่อได้ในอนาคต เพราะนอกจากการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วยังเป็นการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน คนในท้องถิ่นนั้นๆและยังเป็นทางออกใหม่สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกด้วย TOURISM FAIR  

ภายในงานมีทั้งตลาดที่เต็มไปด้วยผักผลไม้อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มแบบโฮมเมต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแบบปลอดสารเคมี งานคราฟท์ งานทำมือ และงานศิลปะให้เลือกซื้อ

มีนิทรรศการศิลปะ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงกลองยาว และเครื่องดนตรีเพอร์คัสชั่นให้ชม

และยังมีเวิร์คช้อป ในหัวข้อ อนาคตของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน : การนำเสนออาหารในบริบท “เมื่อความเป็นพื้นบ้านพบกับนวัตกรรม” การหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของสี่เสาหลัก : วัตถุดิบ , เรื่องราว , การสร้างสรรค์ , การท่องเที่ยว ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการ ASEAN GASTRONOMY จาก PERFECT LINK CONSULTING GROUP

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้  ในส่วนของเวิร์คช้อป “SENSORY WORKSHOP AND A TASTE OF PLACE THROUGH THE TASTE OF FOOD”  เรายังได้สัมผัสกับเรื่องราวของอาหารที่ผ่านการถ่ายทอดโดยเชฟแบล็ก – ภานุภน บุลสุวรรณ และกลุ่มเชฟรุ่นใหม่ ที่ทำให้เรารู้จักที่มาที่ไปของอาหารและได้ชิมอาหารอร่อยๆจากเหล่าเชฟอีกด้วย

เชฟแบล็ก – ภานุภน บุลสุวรรณ และกลุ่มเชฟรุ่นใหม่

เรื่อง : Tatsareeya S.
ภาพ : อนุพงศ์ ฉายแสง