SACICT-SIGNATURE-COLLECTION

‘SACICT SIGNATURE COLLECTION 2019’ ศ.ศ.ป. สานต่อโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย 2562

SACICT-SIGNATURE-COLLECTION
SACICT-SIGNATURE-COLLECTION

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานเบญจรงค์ในด้านการอนุรักษ์สืบทอด และสืบสานต่อยอด โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันช่างผู้ผลิตจำเป็นต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้งานเบญจรงค์สามารถแข่งขันในตลาด และมีรูปแบบที่ตรงใจผู้บริโภค

ที่ผ่านมา ศ.ศ.ป. ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย ( SACICT SIGNATURE COLLECTION ) สำหรับปี 2560-2563 ภายใต้แนวคิด “Today Life’s Crafts” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดย่อย ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักในคุณค่างานเบญจรงค์  2) การพัฒนารูปแบบงานเบญจรงค์สู่การใช้งานปัจจุบัน และ 3) การเชื่อมโยงเครือข่ายงานเบญจรงค์สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2562 ศ.ศ.ป. เดินหน้าต่อภายใต้แนวคิด “Retelling the Detailing” โดยได้มีการนำเสนอที่มาที่ไปของสินค้าหัตถกรรมด้วยการเล่าเรื่อง ที่เน้นตอกย้ำถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านเรื่องราวในเชิงลึกในรายละเอียดซึ่งมีอยู่ในขั้นตอนต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือชุมชน ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมให้มีเรื่องราวเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

  1. การต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากโครงการในปี 2560 – 2561 สู่สินค้าที่พร้อมใช้งานในชีวิตประจำวัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องประดับ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน (Home and deco) และชิ้นงานศิลปะ (Object) สำหรับผู้บริโภคกลุ่มนักสะสม และการจับคู่กับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่พร้อมนำสินค้าไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบ Co-branding
  1. การสื่อสารแนวทางการใช้งานเบญจรงค์ที่สอดรับกับชีวิตคนในปัจจุบัน ในรูปแบบแคมเปญการตลาด (Marketing Campaign) โดยเชื่อมโยงกลับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ที่พัฒนาโดย SACICT ในกลุ่มผู้บริโภคปัจจุบัน อันไปสู่การใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย 2562 หรือ SACICT Signature Collection 2019 เปรียบเสมือนโอกาสในการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของงานเบญจรงค์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายระหว่างช่าง ชุมชนหัตถกรรม ผู้ซื้้อ และผู้บริโภค อันเป็นการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

ทั้งนี้ ศ.ศ.ป. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICT ประเภทงานเบญจรงค์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภานันท์ เรืองดี โทร. 02-422-9999 ต่อ 4185 หรือ 091-1044840 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2562 เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก