สูตรดินปลูกผักสลัด สำหรับปลูกผักไร้สารพิษ

ดิน คือ สิ่งที่สำคัญของการปลูกพืช ประกอบไปด้วยสารต่างๆมากมาย ทั้งแร่ธาตุ อินทรีวัตถุ น้ำและอากาศ ถ้าดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วน ปราศจากเชื้อโรคและแมลงศัตรู พืชผักที่ปลูกก็จะได้ผลผลิตที่ดี ดินปลูกผักสลัด

ดังนั้นก่อนปลูกจึงควรเตรียมดินให้เหมาะสมและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอกับการเจริญเติบโต สำหรับการเตรียมดินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือการเตรียมดินเพาะเมล็ดและการเตรียมดินปลูก  ดินปลูกผักสลัด

ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ ดินปลูก พ่อมดชาวนา

การเตรียมดินเพาะเมล็ด

วัสดุเพาะ

 • ดินร่วนหรือดินที่สามารถหาได้ ร่อนผ่านตะแกรงหรือตะกร้าถี่ 1 ส่วน
 • ขุยมะพร้าว 2 ส่วน
 • แกลบดำ 1 ส่วน
 • ปุ๋ยหมักร่อน หรือ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 1 ส่วน

ชีวภัณฑ์

 • จุลินทรีย์ย่อยสลาย                1 ช้อนโต๊ะ
 • เชื้อราไตรโคเดอร์มา              1 ช้อนชา
 • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง         250 มิลลิลิตร

ขั้นตอนการเตรียมดินเพาะเมล็ด

สูตรดินปลูกผักไร้สารพิษ ดินปลูกผักสลัด

 1. ละลายจุลินทรีย์ย่อยสลายและเชื้อราไตรโคเดอร์มารวมกันในน้ำ 1 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ในร่มอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
 2. คลุกเคล้าวัสดุเพาะทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 3. ผสมสารละลายชีวภัณฑ์ที่เตรียมไว้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในน้ำ 10 ลิตร แล้วรดวัสดุเพาะจนชุ่ม
 4. คลุกเคล้าวัสดุเพาะทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเก็บไว้ในถุงพลาสติก กระสอบ หรือกะละมัง

วิธีการเตรียมดินปลูก